Lijst van gerandomiseerde studies betreffende voeding, orthomoleculaire middelen en leefstijladviezen ter preventie van kanker

(laatste update 30-12-2022)

Literatuurlijst gerandomiseerde (en in een aantal gevallen tevens dubbelblinde) onderzoeken, in welke een mogelijk preventief effect op kanker is geëvalueerd van:

• één of meer voedingsparameters (voedingsgeneeskunde, orthomoleculaire geneeskunde),

• lifestyle interventie (leefstijl geneeskunde, gezonder gedrag, sociale ondersteuning, mentale steun, sporten), stressreductie (o.a. mindfulness, meditatie, yoga, tai chi, qi gong, hypnose, muziektherapie, massage)

• een niet toxische, zogenaamd alternatieve geneeskundige of complementair geneeskundige methode (bijv. fytotherapie, thymustherapie, probiotica, hyperbare zuurstof, hyperthermie of TCM/acupunctuur).

• een niet toxische (therapie die geen giftige stoffen bevat, de gezonde cellen niet schaadt en die over het algemeen het immuunsysteem ondersteunt en de kwaliteit van leven verbetert)

• experimentele therapie (bijv. Photodynamische therapie, BCG of OK-432)

Voeding en voedingsstoffen zijn van groot belang zowel preventief als curatief bij kanker. Zie ook het boek: Nutritional Oncology van D.Heber, et al: ISBN 0-12-335960-0. Dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !!

Deze lijst is samengesteld door Engelbert Valstar, arts-bioloog. Aan deze lijst hebben wijlen internist Hans Houtsmuller, Ed Woerlee, Kees Braam , Johan Bolhuis, arts & Alexandra Alons, arts belangrijke bijdragen geleverd. (laatste update: 30 december 2022)

1)Zhu S et al ; Chin Med J (Engl) 116:15-9;2003; Foliumzuur en B12 blijken bij patiënten met atrofische gastritis significant de kans op maag-/darmkanker te verlagen. Natuurlijke beta-caroteen en synthetische beta-caroteen werden afzonderlijk beproefd. Afzonderlijk bleek er net niet van een significant preventief effect sprake ; combinatie van de 2 beta-caroteengroepen is echter vermoedelijk wel significant. PMID 12667380

2)Heinonen OP et al ; JNCI 90:440-6;1998;Vitamine E (synthetisch , 50 mg) vermindert bij rokers de kans op en de sterfte door prostaatkanker (met ca 50%!!). PMID 9521168

3)Clark LC et al ; JAMA 276:1957-63;1996; Selenium (200 mcg per dag naast de natuurlijke intake van 100 mcg) vermindert in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek niet de incidentie van basaalcarcinomen van de huid, maar wel de kans op long- ,darm- en prostaatkanker. Ook de overall kankersterfte was in de seleniumgroep lager. PMID 8971064

4)Albanes D et al ; JNCI 88:1560--70;1996; Beta-caroteen (20 mg) en vitamine E (50 mg)blijken afzonderlijk dan wel gecombineerd bij reeds lang rokende mannen de kans op longkanker ( bij juiste statistische interpretatie) niet te beinvloeden. PMID 8901854

5)Meyer F et al ; Int J Cancer ; 2005 Mar 30 ( Epub ahead of print) ; Meyer et al gaven in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek fysiologische doses van C,E, beta-carotene, selenium en zink , 8 jaar lang. Bij mannen met een normale PSA was er een aantoonbare afname van de kans op prostaatkanker , terwijl dit effect ook optrad bij mannen met een reeds verhoogd PSA ook optrad, maar alleen bij de mannen met een normaal PSA bij aanvang was dit effect significant. Dit onderzoek is in lijn met de nummers 2 en 3. Kortom wanneer capituleert het KWF voor de feiten. PMID 15800922

6)Zakrzewska JM ; Evid Based Dent 6:17-8;2005;Lycopeen blijkt werkzaam tegen leukoplakie en histologisch gezien is 8 mg per dag nog werkzamer dan 4 mg. PMID 15789046

7)Malila N et al ; Cancer Causes Control 13:617-23;2002. Vitamine E (synthetisch , 50 mg) vermindert bij reeds lang rokende mannen in 5 jaar de kans op maagkanker niet ; voor beta-caroteen (20 mg, synthetisch) lijkt dit ook te gelden al was de beta-caroteen-groep methodologisch gezien in het nadeel wat een juiste conclusie bemoeilijkt. PMID 12296509

8)Khosraviani K et al ; Gut 51:195-9;2002;Foliumzuur vermindert delingssnelheid darmslijmvlies in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij personen met een hoog risico op darmkanker ; dit onderzoek spoort met nummer 1. PMID 12117879

9)Lonn E et al ; JAMA 293:1338-47;2005;Natuurlijke vitamine E 400 IU per dag vermindert bij 9541 patiënten ouder dan 55 en veelal lijdend aan hart-/vaatziekten en/of diabetes in gerandomiseerd onderzoek niet de kans op of de sterfte aan kanker. Helaas is niet primair naar prostaatkanker gekeken. Doordat het aantal mannen in dit onderzoek niet perse rokers betreft en het aantal mannen veel kleiner is dan in nummer 2 maakt dat 9 en 2 niet goed te vergelijken zijn. PMID 15769967

10)Baron JA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14:586--9;2005; Calciumsuppletie met 1200 mg per dag gaf na 6 jaar significant minder prostaatkanker te zien ; na ruim 10 jaar was het verschil niet meer significant, maar nog steeds waren er in de calciumgroep de minste prostaatkankers ; toch was het risico om een PSA van meer dan 4 te krijgen in de calciumgroep slechts 63%. Kortom dit is een goede calciumsuppletiedosis om verder onderzoek te doen naar de preventieve werking van calcium tav darmkanker. Van heel hoge calciumdoses extra wordt verwacht dat ze door antagoneren van vitamine D de kans op prostaatkanker juist vergroten. PMID 15767334

11)Jarosz M et al ; Eur J Cancer Prev 7:449-54; 1998 ; met 5 gram vitamine C is in 30% van de gevallen de Helicobacter pylori in de maag uit te roeien. PMID 9926292

12)Kockar C et al ; Acta Medica 44:97-100 ; 2001; met slechts 1 gram C of 120 mg beta-caroteen is Helicobacter niet uit te roeien ; met 4200 mcg allicine lukt dat in 90% van de gevallen ; dit laatste resultaat is zelfs beter dan het resultaat dat in dit onderzoek met een combinatie van antibiotica bereikbaar was. Overigens is er juist epidemiologisch een negatieve correlatie tussen de knoflookconsumptie en de kans op maagkanker. PMID 11811084

13)Ding Z et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 21:275-7;1999:In geval van dysplasie van de slokdarm blijken zowel riboflavine, als Zeng Sheng Ping (een kruidenmengsel), maar ook het synthetische retinamide (van vitamine A afgeleid) maligne transformatie tov placebo significant te remmen. Zeng Sheng Ping werkte het beste ; riboflavine het minst goed. Ter memorering : riboflavine was een typisch Moermanstofje. PMID 11776814

14)Sasazuki S et al ; Cancer Sci 94:378-82;2003:Bij mensen met Helicobacter pylori in de maag blijkt dagelijks 500 mg vitamine C verdere progressie van atrofisch maagslijmvlies richting kanker te remmen. PMID 12824908

15)Zullo A et al ; Aliment Pharmacol Ther 14:1303-9;2000:Na uitroeiing van Helicobacter pylori vermindert dagelijks 500 mg vitamine C het ontstaan van nieuwe metaplasien en wordt de degeneratiegraad van bestaande metaplasien minder. Uitroeiing van Helicobacter lijkt op dit moment overigens de meest relevante optie om maagkanker te voorkomen : zie ook 11 en 12 derhalve. PMID 11012475

16)Baron JA et al ; N Engl J Med 340:101-7;1999;1200 mg elementair calcium in de vorm van 3 gram calciumcarbonaat verlaagt in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij 930 mensen met darmadenomen in de voorgeschiedenis de kans op nieuwe darmadenomen. Dit past bij een darmkankerpreventieve werking van calcium. PMID 9887161

17)Zhang L et al ; Helicobacter 10:139-45; 2005 ; Cranberrysap onderdrukt in gerandomiseerd onderzoek de infectiegraad van de maag door Helicobacter pylori significant. PMID 15810945 18)Stich HF et al ; Cancer Lett 40:93-101 ; 1988 ; met vitamine A wordt leukoplakie significant vaker tot regressie gebracht dan met placebo. PMID 3370632

19)Wang LD et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 12:332-5 ; 1990 : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij 214 personen met premaligne afwijkingen van de slokdarm verbeterden deze significant vaker met 600 mg calcium per dag dan met placebo. PMID 2276321

20)Singh M et al ; Oral Oncol 40:591-6 ; 2004 ; Ook in dit onderzoek blijkt lycopeen in doses van 8 dan wel 4 mg per dag in vergelijking met placebo in staat leukoplakie tot regressie te brengen ; 8 mg deed het slechts niet significant beter dan 4 mg. Zie ook nummer 6, waarin een vergelijkbaar resultaat werd gevonden. PMID 15063387

21)Sjoqvist U et al ; Anticancer Res 24(5B):3121-7; 2004 : Ursodeoxycholicacid werd gegeven aan 10 patiënten met premaligne darmafwijkingen en aan 9 anderen werd op gerandomisdeerde basis een placebo gegeven : in de placebogroep was er bij 2 patiënten progressie zodanig dat een colectomie nodig was ; in de ursodeoxycholicacid-groep was dat bij niemand nodig ; het verschil was wat gezien de kleine aantallen natuurlijk al snel het geval is niet significant ; toch is het resultaat interessant. PMID 15510599

22)Virtamo J et al ; Cancer Causes Control 11:933-9 ; 2000 : Vitamine E 50 mg noch beta-caroteen 20 mg blekewn in gerandomiseerd onderzoek bij ruim 29000 rokers niet de kans op kanker van de urinewegen te verminderen ; een kanttekening is dat dit onderzoek voor beta-caroteen niet voldoende vergelijkend van aard was. PMID 11142528

23)Gregoire RC et al ; Gut 30 :376-82;1989: Bij 30 personen met een hoog risico op darmkanker bleek 1200 mg calcium versus placebo al binnen een maand bijna significant minder celdeling van het darmslijmvlies te geven. PMID 2707638

24)Huang YC et al ; Lipids 31:S313-7 ; 1996 : In geval van een hoge mitotische-index werd in dit gerandomiseerde onderzoek een verlaging met omega-3-vetzuren gevonden ; dit pleit wederom voor een darmkankerpreventief effect van omega-3-vetzuren. PMID 8729142

25)Li WG ; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 26 : 268-71;1992 : In een gebied met veel primaire leverkanker en hepatitis-B blijkt dat 200 mcg selenium op gistbasis bij 3849 proefpersonen op gerandomiseerde basis de kans op primaire leverkanker binnen 4 jaar reeds significant te verminderen. PMID 1298601

26)Linsalata M et al ; Helicobacter 9 : 165-72 ; 2004: Lactobacillus brevis blijkt in een gerandomiseerd onderzoek remt groei Helicobacter blijkens ureumtest ; verder blijkt Lactobacillus brevis tot een verlaging van de polyaminespiegel en ODC-activiteit van de maag te leiden ; alles passend bij een mogelijk preventief effect van Lactobacillus brevis voor wat betreft maagkanker. PMID 15068419 27)Li W et al ; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 34 ; 336-8 ; 2000 : Bij ca. 2000 HBS-Ag positieve en verder gezonde mensen blijkt 500 mcg natriumseleniet , gerandomiseerd gegeven, de kans op primaire leverkanker significant te verlagen. PMID 11860943

28)Kurie JM et al ; JNCI 95:206-14 ; 2003 : 9-cis-retinoinezuur gaat verlies van retinoinereceptor in brochiaal epitheel in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek tegen ; dit pleit mede op basis van andere literatuur voor een longkankerpreventieve werking van 9-cis-retinoinezuur.PMID 12569142 29)Bostick RM et al ; JNCI 87:1307-15; 1995 : dagelijks 2 gram calcium remt in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar de proliferatie van het darmslijmvlies bij mensen met een verhoogd risico op adenomen van de darm ; 1 gram was niet aantoonbaar werkzaam ; het betrof echter in totaal slechts 193 patiënten met een beperkte follow-up. PMID 7658483

30)Blot WJ et al ; JNCI 85:1483-92; 1993 : In China in Lin Xian met veel maagkanker/slokdarmkanker blijken binnen 1 a 2 jaar in gerandomiseerd onderzoek deze kankers met extra caroteen (15 mg) , vitamin E (30 IU) en selenium (50 mcg) af te nemen. PMID 8360931

31)Yu SY et al ; Biol Trace Elem Res 56:117-24;1997 ; Dagelijks 200 mcg seleniet extra blijkt bij hepatitis-B-positieve individuen, die ook een lage seleniuminname hebben de kans op leverkanker aantoonbaar te verlagen. PMID 9152515

32)Yu SY et al ; Biol Trace Elem Res 24 : 105-8; 1990 : Dagelijks 300 mcg seleniet per dag vermindert bij mijnwerkers uit de tinmijnen die van nature relatief laag in hun selenium zitten aantoonbaar de kans op longkanker. PMID 1702663

33)Li WG ; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 26:268-71; 1992 : Dagelijks 200 mcg seleniet vermindert in gerandomiseerd onderzoek bij Chinezen de kans op primaire leverkanker, juist ook bij mensen die niet seropositief waren. PMID 1298601

34)Garewal HS et al ; Arch Otolaryngol Head Neck Surg 125:1305-10; 1999 : 60 mg beta-caroteen per dag gedurende 6 maanden bleek in een gerandomiseerd onderzoek bij 50 mensen met leukoplakie in de keel in vergelijking met placebo significant vaak een regressie van de leukoplakie te kunnen bewerkstelligen. PMID 10604407

35)Perry CF et al ; Arch Otolaryngol Head Neck Surg 131:198-203; 2005 : 0,5 of 1,0 mg 13-cis-retinoinezuur bleken tov placebo (in elke groep 50 patiënten ; totaal dus 3 groepen) bleken bij patiënten al eens eerder voor keelkanker behandeld de kans op nieuwe primaire keelkanker niet te verminderen ; gezegd moeten worden dat de incidentie van nieuwe primaire tumoren wel laag was, wat de statistische power gering maakt. PMID 15781758

36)Lu W et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 18:721-3;1998 ; Weishu blijkt in gerandomiseerd onderzoek verdere maligne degeneratie van premaligne maaglesies bij patiënten met atrofische gastritis van de maag aantoonbaar te remmen. PMID 11475717

37)Baron JA et al ; N Engl J Med 340:101-7; Calcium : 1200 elementair per dag vermindert in vergelijking met placebo in een onderzoek bij 930 mensen met adenomen in de voorgeschiedenis de kans op nieuwe darmadenomen. PMID 9887161 Wallace K et al ; JNCI 96:921-5 ; 2004; in feite een vervolg op Baron et al zojuist genoemd : ook een preventief effect, maar dan vooral wat betreft de meer gemene darmafwijkingen. PMID 15199111

38)Grau MV et al ; JNCI ; 95:1765-71 ; 2003 ; Calciumsuppletie vermindert de kans op colorectale adenomen alleen bij een goede vitamine D-status ; dit was een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij 803 personen. PMID 14652238

39)Bonithon-Kopp C et al ; Lancet 356:1300-6 ; 2000 : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij 665 proefpersonen met darmadenomen in de voorgeschiedenis verminderde calcium (dagelijks 2 gram elementair per dag als calcium gluconolactaat) het risico op nieuwe adenomen niet significant ; ispaghula husk-vezels daarentegen verhoogde het risico, juist ook wanneer er calcium werd gegeven. PMID 11073017

40)Baron JA et al ; JNCI 95:717-22 ; 2003 ; Beta-caroteen 25 mg per dag, maar niet 1000 mg vitamine C plus 400 IU vitamine E verminderden in dit gerandomiseerde onderzoek bij patiënten de kans op nieuwe adenomen van de darm ; indien er gerookt werd en ook dagelijks minstens 1 borrel werd gedronken deed beta-caroteen de kans op nieuwe darmadenomen echter juist aantoonbaar toenemen. PMID 12759389

41)Schneider RH et al ; Am J Cardiol 95:1060-4;2005 ; Transcendente meditatie vermindert bij 202 personen met verhoogde bloeddruk (dus niet bij primair rokers) na 18 jaar follow-up bij gerandomiseerde opzet de totale sterfte significant ; ook de sterfte aan hart-en vaatziekten vermindert significant ; de kankersterfte halveert al is het verschil door de kleine aantallen niet significant ; transcendente meditatie is dus in z’n algemeenheid zondermeer aan te bevelen. PMID 15842971

42)Ponz de Leon M en Roncucci L ; Scand J Gastroenterol Suppl 222:72-5; 1997 : Bij mensen die een darmpoliep hebben gehad blijken zowel A,C en E als NAC in staat de kans op nieuwe darmpoliepen te verlagen. PMID 9145453

43)Yamamoto S et al ; Gan To Kagaku Ryoho 16 : Syo-saiko-to vermindert bij mensen met levercirrhose de kans op primaire leverkanker dan wel vertraagt op z’n minst de progressie ervan, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek bij 260 mensen. PMID 2543309

44)Boisnie S et al ; Ann Dermatol Venereol 121: 459-63 ; 1994 : 13-cis-retinoinezuur dringt in een gerandomiseerd dubbelblind onderzoek leukoplakie bij 10 versus 10 mensen terug. PMID 7702278 45)Kurie JM et al ; JNCI 95:206-14 ; 2003 : 9-cis-retinoinezuur doet retinoinereceptor in bronchusepitheel terugkomen en doet metaplasieen afnemen ; beide effecten passen bij preventie van longkanker ; 13-cis-retinoinezuur plus hoge doses E (1200 IU per dag) hadden tezamen geen effect op de 2 genoemde parameters. PMID 12569142

46)Estensen RD et al ; Cancer Lett 147:109-14 ; 1999 : NAC (N-acetylcysteine) verlaagt delingsindex in colonepitheel van personen, eerder behandeld voor goedaardige poliepen van de darm. PMID 10660096

47)Lam S et al ; JNCI 94:1001-9 ; 2002: De organische zwavelverbinding anethol-dithioethion doet in gerandomiseerd onderzoek progressie van premaligne afwijkingen van de long afnemen ; ook ontstaan er bij gebruik van deze stof aantoonbaar minder nieuwe premaligne lesies. PMID 12096085 48)Heimburger DC et al ; JAMA 259:1525-30 ; 1988: B12 en foliumzuur reduceren atypie van longepitheel tov placebo. PMID 3339790

49)Rintala E et al ; J Urol 154 : 2050-3 ; 1995 : BCG blijkt effectief tegen carcinoma in situ van de blaas (carcinoma in situ is geen kanker maar het voorstadium ervan ; behandelen ervan valt derhalve onder preventie) PMID 7500456

50)Lin PZ et al; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 10:161-6;1988 ; In dit dubbelblinde gerandomiseerde onderzoek bleken in geval van bestaande premaligne slokdarmafwijkingen, zowel riboflavine , als het synthetische retinamide en ook Chinese kruiden afzonderlijk in staat het risico op slokdarmkanker te verlagen. Zie ook referentie 13. PMID 3219974

51)Herr HW et al ; J Urol 135:265-7; 1986: BCG dringt carcinoma in situ van de blaas in veel gevallen terug ; zie ook 49. PMID 3511284

52)Greenberg ER et al ; N Engl J Med 323 : 789-95;1990 : Dagelijks 50 mg beta-caroteen gaat bij mensen met een verhoogd risico het ontstaan van het plaveiselcelcarcinoom van de huid in vergelijking met een placebo over een termijn van 5 jaar niet tegen ; het betrof een onderzoek met 1805 mensen. PMID 2202901

53) Lee JS et al ; J Clin Oncol 12:937-45; 1994: Isotretinoine (= 13-cisretinoinezuur) vermindert in long bij rokers significant aantal metaplasien in vergelijking met placebo. PMID 8164045

54)Cook NR et al ; JAMA 294; 47-55 ;2005 : Dagelijks 100 mg aspirine en dat 10 jaar lang vermindert het risico op kanker blijkens gerandomiseerd onderzoek niet aantoonbaar. De longkankersterfte gaat door aspirine wel omlaag! PMID 15998890

55)Hong WK et al ; N Engl J Med 315:1501-5; 1986 : 13-cis-retinoinezuur blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek werkzaam tegen leukoplakie. In 44 is dit ook gevonden met 13-cis-retinoinezuur ; lycopeen is ook tegen leukoplakie werkzaam (6 en 20) ; hetzelfde geldt voor beta-caroteen en vitamine A ; zie respectievelijk 34 en 8. PMID 3537787

56)Edwards L en Jaffe P ; Arch Dermatol 126: 494-9; 1990 ; ATRA verkleint dysplastische naevi (risicofactor voor het maligne melanoom) en laat ze deel zelfs volledig verdwijnen ; het verschil met de placebogroep was significant. PMID 2321994

57)Marotta F et al ; Ann N Y Acad Sci 1019:195-9; 2004 ; Zowel vitamine E , als een multi als een papaya-extract blijken precancereuze afwijkingen van het maagslijmvlies samenhangend met atrofische gastritis in gunstige zin bij te kunnen sturen : zo normaliseren zowel xanthine-oxydase en ornithinedecarboxylase. Alleen het papayaextract blleek ook in staat het 8-OhdG te verlagen. PMID 15247013

58)Roncucci L et al ; Dis Colon Rectum 36:227-34; 1993; De combinatie van dagelijks vitamine A (30.000 IU), vitamine C 1 gram en vitamine E 70 mg verlaagt bij patiënten met darmadenomen in de voorgeschiedenis tov placebo de kans op een nieuw adenoom met circa 85% (in het onderzoek zaten totaal 255 proefpersonen). PMID 8449125

59)Collins AR et al ; Carcinogenesis 24;511-5;2003 ; Kiwifruit vermindert in gerandomiseerd cross-over onderzoek gaat DNA-schade tegen en verhoogt tegelijkertijd het vermogen van het lichaam om schade aan het DNA te verhelpen. PMID 12663512

60)Ishikawa H et al ; Int J Cancer ; 12 april 2005 ; Epub ahead of print ; Tarwevezels noch Lactobacillus casei verminderen bij patiënten, erfelijk belast voor darmkanker en waarbij al zeker 2 gezwellen verwijderd zijn niet de kans op nieuwe darmkanker ; wel leidde suppletie met Lactobacillus casei ertoe dat de atypie van de nieuwe gezwellen in vergelijking met de controle-groep aantoonbaar minder was. PMID 15828052

61)Tanaka S et al ; Hiroshima J Med Sci 53:39-45;2004 : Hogere doses van een oud (gerijpt) knoflookextract remt bij patiënten met een verhoogd risico op adenomen van de darm in vergelijking met een lage dosis van dit extract het ontstaan van genoemde adenomen. PMID 15726891

62)van Gorkum BA et al ; Eur J Clin Invest 32:693-9; 2002 : In een kleinschalig gerandomiseerd dubbelblind cross-over onderzoek bij patiënten die een hemicolectomie hadden ondergaan, bleek dagelijks 1 gram calcium extra de delingsactiviteit in het darmslijmvlies te verlagen en de onderlinge verhouding van de diverse galzuren in gunstige zin te beinvloeden. De eindconclusie was dat extra calcium bij dit soort patiënten het risico op een nieuwe darmkanker lijkt te verlagen. PMID 12486870 63)Baron JA et al ; N Engl J Med 348:891-9; 2003 : Aspirine in een dagdosis van 81 mg verlaagt bij patiënten met een darmadenoom in de voorgeschiedenis significant de kans op een nieuw adenoom. PMID 12621133

64)Alberts DS et al ; JNCI 88:81-92; 1996: Zowel 13,5 gram tarwevezels tov 2 gram tarwevezels per dag als 1500 mg calcium extra per dag ipv 250 mg verminderden significant de totale hoeveelheid galzuren als de secundaire galzuren in de ontlasting ; dit effect pleit ervoor dat tarwevezels, maar calcium de kans op darmkanker verlagen. PMID 8537982

65)Levine N et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6: 957-61; 1997 ; Bij patiënten met een voorgeschiedenis van basaal- en/of plaveiselcercarcinomen van de huid bleken in gerandomiseerd onderzoek noch vitamine A, noch isotretinoine (13-cis-retinoinezuur) in staat de incidentie van nieuwe van dergelijke carcinomen te verlagen. Onder veel andere condities zoals ingeval van o.a. leukoplakie is isotretinoine zoals uit deze lijst blijkt wel werkzaam. PMID 9367070

66)Sandler RS et al ; N Engl J Med 348 : 883-90; 2003: Bij patiënten met darmkanker in de voorgeschiedenis verlaagt dagelijks 81 mg aspirine significant de kans op nieuwe adenomen van de darm ; dit in vergelijking met placebo. Zie ook 63. PMID 12621132

67)Bayerl C et al ; Acta Derm Venereol 83: 277-81; 2003: Beta-caroteen vermindert in gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek de kans op nieuwe dysplastische naevi (risicofactor voor het melanoom) voor onderarm en voet wel significant echter niet elders en ook niet overall significant minder dysplastische naevi door beta-caroteen. PMID 12926799

68)Berspalov VG et al ; Vopr Onkol 50:81-5; 2004 : De combinatie van dagelijks : 2,5 mg beta-carotene, 5 mg vitamine E, 30 mg vitamine C en 150 mg knoflookpoeder heeft bij patiënten met chronische atrofische gastritis o.a. de volgende effecten in vergelijking met placebo : remming van Helicobacter pylori en vermoedelijk in samenhang daarmee remming van maligne degeneratie maag slijmvlies. Zie ook 1,2,11,12,14,15 en 57 ; van de hier geteste stoffen blijken vitamine C en knoflook het belangrijkst ; E speelt ook een rol ; beta-caroteen speelt in deze vermoedelijk geen rol. PMID 15088527

69)Nagothu KK et al ; Cancer Detect Prev 27:297-304;2003 ; Foliumzuur remt bij patiënten met colorectale adenomen in voorgeschiedenis tov placebo proliferatie van darmslijmvlies ; het effect lijkt deels tot stand te komen door stabilisatie van een suppressorgen. Zie ook 8. PMID 12893078 70)Liu XR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 12 ; 602-3,580 ; 1992 ; Een Xiao Wei Yan poeder vermindert bij patiënten met atrofische gastritis metaplasie en de atypische hyperplasie significant in vergelijking met een controle-groep. PMID 1302542

71)Benamouzig R et al ; Gastroenterology 125:328-36;2003 ; Aspirine verbonden aan lysine vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek in doses van 160 of 300 mg per dag aantoonbaar het risico op nieuwe darmadenomen bij patiënten met dergelijke adenomen in de voorgeschiedenis ; zie ook 63 en 66. PMID 12891533

72)Bostick RM et al ; JNCI 87:1307-15; 1995 ; Extra calcium remt delingssnelheid in darmslijmvlies bij personen met darmadenomen in de voorgeschiedenis, daar waar de delingssnelheid hoog is ; dit alles in vergelijking met placebo ; het totaal pleit ervoor dat calcium de kans op darmkanker bij personen met adenomen in de voorgeschiedenis verlaagt. PMID 7658483

73)Alberts DS et al ; JNCI 97: 846-53; 2005 ; Ursodeoxycholzuur (UDCA) vermindert bij patiënten met darmadenomen in de voorgeschiedenis niet significant de kans op nieuwe adenomen ; het aantal zeer afwijkende adenomen (gevaarlijker) nam wel met UDCA significant af. Zie ook referentie 21. PMID 15928305
74)Pufulete M et al ; Gut 54:648-53;2005 : Foliumzuur vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patiënten met darmadenomen hypomethylatie van het DNA, dat als een risicofactor voor darmkanker geldt. (In)direkt bevestigt dit onderzoek nummer 8 en nummer 69 van deze lijst. PMID 15831910
75)Rozen P et al ; Cancer 91: 833-40 ; 2001 : Calcium (3,75 gram calciumcarbonaat = 1,5 gram calcium) vermindert bij patiënten met een darmadenoom in de voorgeschiedenis significant de kans op nieuwe adenomen ; weinig vet, meer koolhydraten en vezels hadden hierbij een significante interactie met calcium. PMID 11241253
76)Bostick RM et al ; JNCI 85:132-41; 1993 : 1200 mg calcium bleek bij ruim 20 patiënten met adenomen in de voorgeschiedenis binnen acht weken niet tot een daling van de delingssnelheid van het darmslijmvlies te leiden ; in 72(29) was er bij ca 250 patiënten na 6 maanden wel sprake van een gunstig effect ; nummer 76 behelst weinig patiënten en een korte follow-up. Voor wat de invloed van calcium op het ontstaan van nieuwe adenomen betreft is de conclusie voorlopig : calcium vermindert bij patiënten met incidentele adenomen het risico op nieuwe adenomen. Zie derhalve ook de referenties 16,23,37,38, 62,64 ,75 (gunstig) en 39 (geen duidelijk effect van calcium). PMID 8418302 77)Cats A et al ; JNCI 87:598-603;1995 : In families met een verhoogd risico op darmkanker (geen polyposis coli) vermindert calcium (1 gram per dag) binnen 3 maanden niet aantoonbaar de delingsactiviteit van het darmslijmvlies (minder dan 30 personen per groep) ; wel nam door de calcium in de darm de cytolytische activiteit af, hetgeen past bij een kankerpreventief effect. PMID 7752258
78)Shpitz B et al ; Gut 52:1598-601; 2003 ; Bij patiënten met darmkanker doet aspirine de delingssnelheid in het gewone darmslijmvlies op cruciale plaatsen afnemen : dit wijst er wederom op dat aspirine de kans op darmkanker verlaagt ; zie ook de nummers 63,66 en 71. PMID 14570729 79)Limburg PJ et al ; Gastroenterology 129:863-73 ; 2005 : Selenium (200 mcg per dag als L-selenomethionine) blijkt milde dysplasie van de slokdarm, bij patiënten met een verhoogd risico op slokdarmkanker te kunnen verbeteren ; bij ernstger dysplasie was er geen aantoonbaar effect van selenium. Zie ook nummer 30. PMID 16143126 80)Myllyluoma E et al ; Aliment Pharmacol Ther 21:1263-72 ; Probioticum vermindert in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek aantoonbaar de bijwerkingen van antibiotische therapie om Helicobacter uit te roeien ; de uitroeiing van Helicobacter was evenwel met probioticum erbij slechts niet significant beter. PMID 15882248 81)Lee IM et al ; JAMA 294:56-65 ; 2005 : Ca 40000 vrouwen namen 12 jaar lang of placebo of 600 IU vitamine E : geen effect op de kans op kanker, hart-en vaatziekten en sterfte. Vitamine E alleen (!!) bij relatief gezonde vrouwen (!!) is klaarblijkelijk niet zinvol !! PMID 15998891
82)Mooney LA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14: 237-42 ; 2005 : De combinatie van dagelijks 500 mg vitamine C en 400 IU vitamine E reduceert in vergelijking met placebo wel bij rokende vrouwen, maar niet aantoonbaar bij rokende mannen het risico op DNA-beschadiging door benzo-a-pyreen. PMID 15668500
83)Pardi DS et al ; Gastroenterology 124:889-93; 2003 : Ursodeoxycholzuur vermindert in dit dubbelblinde onderzoek bij patiënten met primaire cholangitis en ulceratieve colitis significant het ontstaan van goedaardige/kwaadaardige darmpoliepen. Zie ook 21,73 en 84. PMID 12671884
84)Ochsenkuhn T et al ; Digestion 68:209-16 ; 2003 : Ursodeoxycholzuur vermindert niet de delingsindex van de mucosa bij patiënten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis, maar wel het litocholzuur in het serum ; dit laatste past bij een darmkankerpreventieve werking van ursocholzuur ; zie ook 83. De rode draad is dat ursocholzuur gunstig is voor de preventie van darmkanker. PMID 14707397
85)Kamiji MM en Oliveira RB ; Arq Gastroenterol 42:167-72;2005 : Een maand lang 5 gram vitamine C per dag was in dit onderzoek niet in staat Helicobacter bij dragers uit te roeien ; zie ook 11,12,13, 14 : 1 gram vitamine C is sowieso zinvol om atrofie van het maagslijmvlies, samenhangend met Helicobacter tegen te gaan ; mbt uitroeiing van Helicobacter met dagelijks lijkt discutabel, al was er in nummer 11 sprake van een bijna 2 keer zo grote onderzoeksgroep. PMID 16200253

86)Kim YI et al ; Am J Gastroenterol 96:184-95; 2001 : Foliumzuur gaat in vergelijking met placebo in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met darmadenomen chromosoombreuk op cruciale plaatsen tegen (breuk hier is geassocieerd met meer kans op darmkanker) en verhoogt methylatie niveau DNA ; een en ander past bij preventieve rol foliumzuur ; zie ook 8,69 en 74 : de resultaten van al deze studies wijzen in dezelfde richting. PMID 11197251
87)Biasco G et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6:469-71 ; 1997 ; Foliumzuur blijkt in vergelijking met placebo bij patiënten met colitis ulcerosa de delingssnelheid van het darmslijmvlies te remmen ; de zoveelste studie die voor wat darmkanker betreft voor een preventieve werking pleit. PMID 9184782
88)Paganelli GM et al ; JNCI ; 84:47-51; 1992 : de combinatie van A,C en E remt in vergelijking met placebo de delingssnelheid van het darmslijmvlies bij patiënten met 1 adenoom of meer van de darm in de voorgeschiedenis. Zie ook 1,40,42 en 58. De combinatie van A,C en E , naast extra calcium plus vitamine D en foliumzuur lijkt verstandig voor patiënten met een darmadenoom in de voorgeschiedenis. PMID 1738173
89)McKeown-Eyssen GE et al ; J Clin Epidemiol 47:525-36; 1994 : Een vetarm plus vezelverrijkt dieet blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis ,overall galzuren in de darm te verlagen, wat met minder darmpoliepen gecorreleerd bleek. PMID 7730878 90)Reid ME et al ; Int J Cancer 2005 ; 10 Oct ; Epub ahead of print ; Selenium vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek in geval van roken dan wel een lage seleniuminname de kans op colorectale adenomen.

91)Varis A et al ; Scand J Gastroenterol 33:294-300; 1998 : 50 mg E plus 20 mg beta-caroteen blijkt over een termijn van 5 jaar bij rokers met atrofische gastritis niet in staat in vergelijking met placebo de ontwikkeling van maagkanker te voorkomen. Zie 1,14,36,57,68 en 70 : beta-caroteen is bij atrofische gastritis niet zinvol ; E lijkt alleen zinvol als er niet gerookt wordt ; B12, foliumzuur, vitamine C , weishu , papaya, een multi en xiao wei yan lijken wel zinvol om de kans op maagkanker in geval van atrofische gastritis te verlagen. PMID 9548624

92)Cook NR et al ; JAMA 294:47-55; 2005 : Aspirine verlaagt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek niet de sterfte aan darm- of borstkanker ; echter wel die aan longkanker. PMID 15998890 93)Wu YN et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 25:836-9; 2005 : Kangwei blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bij patiënten met atrofische gastritis niet werkzaam tegen Helicobacter maar wel de precancereuse lesies te doen afnemen ; zie ook 91. PMID 16248251 94)Hakim IA et al ; J Nutr 133 : 3303S-3309S ; 2003 : Met gedecaffeineerde groene thee daalt bij rokers de uitscheiding van het mutagene 8-hydroxydeoxyguanosine wel, maar met gedecaffeineerde zwarte thee of in de controle-groep niet. PMID 14519830
95)Chiu AE et al ; Dermatol Surg 31 (7Pt2):855-60 ; 2005 : Groene thee oraal en als extract lokaal op de huid vertraagt ‘photoaging’ van de huid tov placebo significant ; dit wijst op een huidkankerpreventieve werking van groene thee. PMID 16029678
96)Luo H et al ;Carcinogenesis 27 :262-8; 2005 : Groene theepolyfenolen blijken bij HBS-Ag-positieve plus aflatoxine-adduct positieve personen tov placebo de uitscheiding van 8-hydroxydeoxyguanosine te remmen. Dit suggereert chemopreventie van kanker door groene thee. PMID 15930028
97)Lee HY et al ; J Clin Oncol 23:4439-49 ; 2005 : 9-cis-retinoinezuur verlaagt bij vroegere rokers de risicofactor voor longkanker, insuline-like-growth-factor. Zie ook 28=45. PMID 15994153
98)Han JY et al ; Clin Cancer Res 11:2305-11; 2005 : 9-cis-retinoinezuur verhoogt in vergelijking met placebo bij vroegere rokers de vitamine E-spiegel ; dit is in principe gunstig voor bijv. prostaatkankerpreventie ; zie 2. PMID 15788681

99)Rautalahti MT et al ; Cancer 86:37-42; 1999 : Vitamine E (50 IU/dag) blijkt in gerandomiseerd onderzoek bij rokers geen preventie van alvleesklierkanker te geven ; men vond dit ook voor beta-caroteen, maar hier waren de resultaten statistisch feitelijk niet evalueerbaar. PMID 10391561 100)Cao DZ et al ; World J Gastroenterol 11: 1571-6 ; 2005 : In gerandomiseerd dubbelblind onderzoek bevordert dagelijks 30 mg foliumzuur apoptosis in premaligne laesies van de maag. PMID 15786529

101)Ayoub J et al ; J clin Oncol 17: 3546-52 ; 1999 : 13-cis-retinoinezuur herstelt bij risicopatiënten activiteit retinoinezuurreceptor ; dit is zeer waarschijnlijk relevant voor de longkankerpreventie. PMID 10550153

102)Lee BM et al ; Cancer Lett 132:219-27; 1998 : Vitamine E,C, beta-caroteen en rode ginseng tezamen verminderen in gerandomiseerd onderzoek bij rokers de DNA-schade significant. Dit zou het kankerrisico kunnen verlagen. PMID 10397477

103)Van Schooten FJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 11:167-75 ; 2002 ; NAC gaat bij rokers in vergelijking met placebo de vorming van lipofiele DNA-adducten ed op meerdere niveau’s tegen. Dit wijst op een kankerrisico verminderend effect van NAC bij rokers. PMID 11867504
104)Moller P et al ; Eur J Nutr 43:267-74; 2004 : 500 mg vitamine C plus 182 mg vitamine E verminderen in vergelijking met placebo bij rokers aantoonbaar de oxydatieve schade aan het DNA van mononucleaire bloodcellen. Dit pleit voor een preventief effect van vitamine C plus E. PMID 15309445
105)Black HS et al ; New Engl J Med 330:1272-5; 1994 : Bij patiënten met een niet-melanoom als huidkanker in de voorgeschiedenis vermindert reeds een matige restrictie van vet de kans op actinische keratosen ; dit pleit mede gezien dierproeven voor een verlaging van de kans op huidkanker. PMID 8145782
106)Sankaranarayanan R et al ; Oral Oncol 33:231-6; 1997 : Zowel beta-caroteen als vitamine A bleken in dit onderzoek tov placebo in staat leukoplakie te verminderen. Zie ook 18,34,44 en 55. PMID 9307711
107)Bartels PH et al ; Anal Quant Cytol Histol 24:185-97; 2002 : Vitamine A blijkt in gerandomiseerd onderzoek in staat beginnende degeneratieve veranderingen van huidcellen richting kanker te kunnen verminderen. PMID 12199319
108)Moon TE et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6:949-56 ; 1997; Vitamine A blijkt in vergelijking met placebo bij risicopatiënten de kans op basaalcelcarcinoom niet, maar de kans op het veel gevaarlijkere plaveiselcelcarcinoom wel te kunnen verminderen. Zie ook 108. PMID 9367069 109)Alberts DS et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 6:161-9; 1997 : Extra tarwevezels en/of extra calcium vermindert delingsindex van rectumslijmvlies niet ; adenoma tellen zou evenwel meer opportuun zijn geweest ; er is wel een gunstig effect mbt de galzuren ; zie 64. PMID 9138658 110)Zaridse D et al ; Ann Epidemiol 3;225-34; 1993 : In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bleek beta-caroteen, met vitamine A en E het ontstaan van leukoplakie tegen te gaan ; deze combinatie bleek chronische oesophagitis niet te verminderen, maar wel duidelijk progressie ervan. PMID 8275193
111)Wang LD et al ; Gan To Kagaku Ryoho 29Suppl. 1: 159-72; 2002 : Noch 600 mg calcium versus placebo noch slechts 5 mg gedecaffeineerde groene thee-extract versus placebo reduceert bij risicopatiënten precancereuze laesies van de slokdarm ; ook is er geen effect op het aantal slokdarmcarcinomen ; er waren 100 proefpersonen per groep ; zie ook 19 ; hier wel een effect van slechts 600 mg calcium bij naar verhouding iets meer proefpersonen. Gezien de gunstige effecten van calcium (samen met andere nutrienten) ter preventie van osteoporose en de preventieve werking tav darmkanker (zie bijv. commentaar bij 76). PMID 11890101
112)Wynd CA ; J Nurs Scholarsh 37:245-50; 2005 ; Guided imagery helpt in dit gerandomiseerde onderzoek om met roken te stoppen. PMID 16235865
113)Cui SN en Wang MM ; Zhonghua Shi Yan He Lin Chuang Bing Du Xue Za Zhi ; 19:395-99; 2005 : Alpha-1-thymosine bevordert in gerandomiseerd onderzoek de genezingskans van hepatitis B indien dit naast alpha1-interferon wordt gegeven. PMID 16416004
114)Iino S et al ; J Viral Hepat 12:300-6;2005 : Thymosin-alpha-1 blijkt in gerandomiseerd onderzoek werkzaam tegen hepatitis B. PMID 15850471
115)You J et al ; J Chin Med Assoc 68: 65-72: Thymosin-alpha-1 bleek in dit gerandomiseerde onderzoek ter behandeling van hepatitis-B deels beter te werken dan interferon-alpha en gaf ook minder bijwerkingen. PMID 15759817
116)Andreone P et al ; Hepatology 24:747-7;1996 : Thymosine-alpha-1 blijkt even goed als interferon alfa om hepatitis B te bestrijden ; de bijwerkingen van het thymus-preparaat waren evenwel minder. PMID 8855175
117)Zavaglia C et al ; Dig Dis 45;690-6; 2000 : Thymosin-alpha-1 heeft bij hepatitis-B-patiënten in dit onderzoek op lange termijn mbt relevante immuunparameters (3) een slechts niet significant resultaat ; wel was er bewijs voor minder leverschade. PMID 10759236
118)Mutchnik MG et al ; Hepatology 14:409-15 ; Thymosine fractie 5 of thymosine-alpha-1 bleken bij hepatitis-B-patiënten in vergelijking met placebo aantoonbaar eradicatie van hepatitis-B te bevorderen. PMID 1874487
119)Mutchnick MG et al ; J Viral Hepat 6:397-403; 1999 :In dit onderzoek bleek thymosine-alpha-1 ook gunstig om hepatitis-B te bestrijden, al was het resultaat net niet significant ; een meta-analyse van Chan HL et al (Aliment Pharmacol Ther 15:1899-905 ; 2001) laat duidelijk zien dat thymosine-alpha-1 tegen hepatitis werkzaam is en juist ook op de lange termijn!!! PMID 10607256 120)Fattovich G et al ; J Hepatol 21:361-6 ; 1994 : Thymopentine heeft in gerandomiseerd onderzoek geen duidelijk aantoonbaar positief effect tav hepatitis B. PMID 7836705
121)Ruffin MT et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 13:2148-52 ; 2004 : ATRA lokaal aangebracht op de cervix bevordert regressie van CIN2/3 niet aantoonbaar binnen 3 maanden ; er waren 175 vrouwen bij dit onderzoek betrokken. PMID 15598773
122)Donati D en Castaldi L ; Nephron 50:133-6 ; 1988 : Thymopentine verbetert significant vaccinatiegraad tegen hepatitis B bij hemodialysepatiënten, die op eerdere vaccinatie niet reageerden. PMID 3065661
123)Dumann H et al ; Nephron 55:136-40 ; 1990 : In dit kleinschalige onderzoek werd geen aantoonbaar effect mbt hetzelfde als in referentie 122 gevonden ; optellen van de nummers 122 en 123 laat net een significant bevorderend effect van thymopentine in genoemde situatie zien. PMID 2194133

124)Ahn WS et al ; Eur J Cancer Prev 12:383-90; 2003 : EGCG oraal ingenomen dan wel lokaal aangebracht blijkt aantoonbaar afwijkende uitstrijkjes samenhangend met papillomavirusinfectie te verbeteren. PMID 14512803
125)Mohanty NK et al ; Urol Oncol. 23:383-5 : Lokale intraepitheliale neoplasie is in de prostaat een voorstadium van prostaatkanker : lycopeen dwz dagelijks 4 mg blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de ontwikkeling van deze afwijking richting prostaatkanker aantoonbaar te vertragen/te voorkomen. PMID 16301113
126)Greul AK et al ; Skin Pharmacol Appl Skin Physiol. 15:307-15; 2002 : De combinatie van caroteen, lycopeen,C,E, selenium en proanthocyanidinen oraal ingenomen blijkt rood worden van de huid door UV-B in vergelijking met placebo te vertragen ; ook de vorming oiv UV van metalloproteinase-1 werd door het supplement geremd. PMID 12239424
127)Langmead L et al ; Aliment Pharmacol Ther 19: 739-47; 2004 : Aloe vera is in staat in vergelijking met placebo in staat colitis ulcerosa (een risicofactor voor darmkanker) te verminderen. PMID 15043514.

128)Bouhnik Y et al ; Eur J Clin Nutr 58:462-6; 2004 : Lactulose blijkt een prebioticum te zijn : het verhoogt het aantal bifidobacterien (waarvoor de nodige aanwijzingen bestaan dat ze de kans op kanker verlagen) in de darm. PMID 14985684

129)Uden S et al ; Aliment Pharmacol Ther 4: 357-71; 1990 : De combinatie van 600 mcg selenium , 9000 IU beta-caroteen ; 0,54 gr vitamine C , 270 IU vit E en 2 gram methionine dagelijks is aantoonbaar tegen chronische pancreatitis niet gebaseerd op galstenen, werkzaam. Chronische pancreatitis is op zijn beurt een risicofactor voor alvleesklierkanker. Antioxydanten als voornoemd lijken derhalve relevant. PMID 2103755

130)Lavigne JA et al; Am J Clin Nutr 81:503-7 ; 2005 : In gerandomiseerd onderzoek blijkt 15 gram alcohol niet en 30 gram alcohol per dag bij aanpassing van de calorieinname om het gewicht constant te houden, bij postmenopauzale vrouwen wel de IGF-1-spiegels te verlagen, terwijl IGF-1 nu juist een risicofactor voor het krijgen van borstkanker is ; jammer is dat de oestrogenen niet gemeten zijn ; een punt scoren de onderzoekers hier wel, men corrigeert bij de alcoholinname voor de calorieinname ; in onderzoek naar alcohol en borstkanker is dat nooit gedaan ; dit onderzoek steunt derhalve de hypothese dat het borstkankerbevorderende effect van alcohol bij althans kleinere hoeveelheden wel eens louter een kwestie van extra calorieen zou kunnen zijn en dat weinig alcohol op zichzelf helemaal niet slecht is. PMID 15699241
131)Robinson WR et al ; Obstet Gynecol 99(5 Pt 1) : 777-84 ; 2002 : Isotretinoine (13-cis-retinoinezuur) helpt bij HIV-positive vrouwen niet om progressie van afwijkende uitstrijkjes tegen te gaan, dan wel regressie te bevorderen. PMID 11978287
132)Romano C et al ; World J Gastroenterol 11:7118-21; 2005 : Omega-3-vetzuren bevorderen in dubbelblind onderzoek significant regressie van de ziekte van Crohn door mesalazine. Mede gezien de antikankereigenschappen van visolie en het grotere risico op darmkanker bij patiënten met deze ziekte, is het aannemelijk dat omega-3-vetzuren op deze manier kunnen helpen om bij dergelijke patiënten de kans op darmkanker te verlagen. PMID 16437657
133)Cravo ML et al ; Clin Nutr 17:45-9 ; 1998 : Foliumzuur verminderde ook in dit gerandomiseerde onderzoek hypomethylatie van het DNA bij patiënten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis. PMID 10205316
134)Ahuja KD et al ; Nutrition 2006 Jan 12 ; Epub ahead of print : In een gerandomiseerd cross-overonderzoek blijkt een dieet met minder koolhydraten en meer olijfolie de resorptie van lycopeen te bevorderen ; gezien de consistent gunstige effecten die met lycopeen respectievelijk olijfolie mbt kanker gevonden zijn is deze interactie uiterst relevant. PMID 16413753
135)Kaikkonen J et al ; Free Radic Res. 29:85-92 ; 1998: Q10 en vitamine E verminderen in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek oxydatieve gevoeligheid van VLDL plus LDL voor koper bij marathonlopers in rust ; na een forse sportinspanning was de antioxydatieve capaciteit bij de experimentele groep nog steeds groter, maar lipidperoxydatie werd dan niet meer tegengegaan. Uit de literatuur blijkt steeds meer dat sporten goed is, maar dat excessief sporten weer juist niet aan te bevelen is. De toegenomen antioxydatieve capaciteit van het bloed tijdens met name rust pleit ervoor dat de combinatie van Q10 en vitamine E helpt om het kankerrisico te verlagen. PMID 9733025
136)Smolkova B et al ; Mutagenesis 19:469-76 ; 2004 :Micronucleivorming in lymfocyten wordt tov placebo tegen gegaan door dagelijks 100 IU vitamine E, 6 mg beta-caroteen , 100 mg vitamine C en 50 mcg selenium. PMID 15548759
137)Moller P et al ; Eur J Nutr 43:267-74;2004 : Vitamine C dagelijks 2 keer 250 mg gaat in vergelijking met placebo bij rokers DNA-schade van mononucleairen tegen ; vitamine C met langzame afgifte plus dagelijks ook nog 91 mg vitamine E vertoonde een nog betere bescherming. PMID 15309445
138)Zhao X et al ; Am J Clin Nutr 83: 163-9 ; 2006 : Een combinatie van beta-caroteen, luteine en lycopeen : elk 4 mg gaat tov placebo DNA-beschadiging tegen. PMID 16400064
139)Fielding JM et al ; Asia Pac J Clin Nutr 14:131-6; 2005 : Opname lycopeen wordt door olijfolie in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar bevorderd. PMID 15927929

140)Briviba K et al ; Carcinogenesis 25 : 2373-8 ; 2004 : Een tomatenextract naast een carotenoid-armdieet vermindert tov dit dieet bij niet rokers de DNA-schade aantoonbaar ; bij rokers was dit niet significant ; wel werd daar de IL4-productie verlaagd. PMID 15308586
141)Alvarez RD et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 12:114-9;2003 : 9-cis-retinoinezuur heeft ingeval van cervicale intraepitheliale neoplasie een niet significant positief effect op de regressiekans. PMID 12582020
142)Tulley RT et al ; J Nutr 135;1456-61 ; 2005 : Olestra vermindert in gerandomiseerd onderzoek de opname van carotenoiden waaronder lycopene, ook na correctie voor cholesterol en BMI ; suppletie met vitamine A en E bleek reductie van de laatste 2 te kunnen voorkomen ; klakkeloos gebruik van olestra is zeker gezien het belang van lycopeen derhalve gevaarlijk. PMID 15930452
143)Lewin MH et al ; Cancer Res 66:1859-65 ; 2006 : In gerandomiseerd cross-over onderzoek blijkt rood vlees consistent het ontstaan van O6-carboxymethyl guanine te bevorderen : dit past bij een darmkanker bevorderend effect van vlees. PMID 16452248
144)Prentice RL et al ; JAMA 295: 629-42 ; 2006 : In een gerandomiseerd onderzoek blijkt dat minder verzadigd vet plus extra fruit de kans op borstkanker bij niet optimale compliance slechts niet-significant met 9% doet afnemen ; de significante trend in de non-interventie-groep van relatief meer verzadigd vet : meer borstkanker blijkt in de interventie groep afwezig. Significante bevindingen bij een preciezere meting zijn er dus wel of m.a.w. vermindering van de relatieve hoeveelheid verzadigd vet vermindert de kans op borstkanker. PMID 16467232
145)Pietschmann A et al ; Z Gesamte Inn Med 47:518-22 ; 1992: Ginkgo biloba vermindert clastogene (kankerbevorderende) werking van UV op huid , minder goed dan selenium, maar beter dan bijvoorbeeld beta-caroteen. PMID 1462677
146)Stahl W et al ; Am J Clin Nutr 71:795-8 ; 2000 : Beta-caroteen vermindert na enige tijd erytheem huid door UV ; gerandomiseerd blijkt vitamine E plus beta-caroteen beter dan beta-caroteen alleen. PMID 10702175
147)Vinson JA et al ; Phytomedicine 12;760-5 ; 2005 : Aloe vera verbetert wel de beschikbaarheid van vitamine E, maar niet die van vitamine C , zo blijkt uit gerandomiseerd cross-over onderzoek. PMID 16323295
148)Ericson MB et al ; Br J Dermatol 151:1204-12;2004 : Actinische keratosen (een risicofactor voor het basaalcarcinoom) zijn behandelbaar met aminolevulinezuur (ALA) plus fotodynamische therapie zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek. PMID 15606516
149)Kelty CJ et al ; Surg Endosc. 18:452-8;2004 :Barret-slijmvlies in de slokdarm is een risicofactor voor slokdarmkanker blijkt behandelbaar met ALA plus PDT ; 30 mg ALA gaf een snellere respons bij minder bijwerkingen dan 60 mg ; uiteindelijk was er een complete respons bij alle patiënten. PMID 14752635

150)Ragunath K et al ; Scand J Gastroenterol 40: 750-8 ; 2005 : ALA plus PDT is effectiever ter behandeling van een Barrett-oesophagus dan argon-plasmacoagulatie, zo blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek. PMID 16118910

151)Alberts DS et al N Engl J Med 342:1156-62 ; 2000: Tarwevezels alleen verminderen in dit kleinschalige onderzoek bij patiënten met adenomen in de voorgeschiedenis niet significant de kans op nieuwe adenomen van de darm ; zie ook 60,64,75 en 109 ;mijn boek geeft al op basis van gerandomiseerd onderzoek aan dat extra vezels alleen zin hebben in combinatie met vet-(calorie)beperking ; zie ook juist 75. PMID 10770980

152)Kelty CJ et al ; Aliment Pharmacol Ther 20:1289-96 ; 2004 : ALA plus PDT blijkt op iets langere termijn ter behandeling van een Barret-oesophagus net zo effectief als argon-plasmacoagulatie, zo wordt in dit gerandomiseerde onderzoek gevonden. PMID 15606390

153)Xia Y et al ; Am J Clin Nutr 81:829-34; 2005: L-selenomethionine is beter dan natriumseleniet in staat om bij mensen met een seleniumtekort het glutathionperoxydase in activiteit te verhogen ; na maximering van het glutathionperoxydase is het selenoproteine-P nog niet gemaximeerd ; de conclusie is dat L-selenomethionine een grotere bioavailability heeft, maar ook dat het selenoproteine-P een betere maat is voor de seleniumstatus dan het glutathionperoxydase of liever gezegd ook dit onderzoek pleit ervoor de aanbeveling voor selenium naar boven bij te stellen. In dit onderzoek is echter nog niet eens naar gemethyleerde seleniumverbindingen gekeken. PMID 15817859

154)Wactawski J et al ; New Engl J Med 354:684-96 ; 2006 : 1 gram calcium plus 400 IU vitamine D per dag blijken op een termijn van 7 jaar bij postmenopausale vrouwen het risico op darmkanker niet te verlagen. Een langere follow-up en mogelijk hogere doses vitamine D zijn relevant om tot preciezere conclusies te komen. Hier was darmkanker een parameter ; in alle andere studies van deze lijst niet ; dat mede maakt deze studie slecht vergelijkbaar met andere calciumstudies. PMID 16481636

155)Sendagorta E et al ; J Am Acad Dermatol 27: S15-8 ; 1992 : Isotretinoine blijkt in gerandomiseerd onderzoek in staat een door zonnestraling beschadigde huid te regeneren. Dit pleit voor een kankerpreventieve werking van isotretinoine. PMID 1460118

156)Olsen EA et al ; J Am Acad Dermatol 28:283-4; 1993 : Tretinoine blijkt in gerandomiseerd onderzoek ook in staat een door zonnestraling gedegenereerde huid te regenereren. Dit pleit ervoor dat door tretinoine de kans op huidkanker afneemt. PMID 8432938

157)Maddin S et al ; J Am Acad Dermatol 42:56-63; 2000 : Isotretinoine geeft in vergelijkbaar onderzoek als onder 155, een vergelijkbaar resultaat. PMID 10607320

158)Humbert PG et al ; Exp Dermatol 12:237-44 ; 2003 : Vitamine C blijkt in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek, lokaal gegeven ook in staat een door de zon gedegenereerde huid te regenereren. PMID 12823436

159)Bissett DL et al ; Dermatol Surg 31:860-5 ; 2005 : Niacinamide blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek een door de zon gedegenereerde huid ook te kunnen regenereren. Ook dit wijst weer op een kankerpreventief effect. PMID 16029679

160)Eberlein-Konig B et al ; J Am Acad Dermatol 38:45-8; 1998 : Vitamine C plus E gaan het ontstaan van zonnebrand tegen ; dit past bij een huidkankerpreventieve werking van deze vitaminen. PMID 9448204

161)Jacobs ET et al ; JNCI 94:1620-5;2002 : In dit gerandomiseerde onderzoek bleken tarwevezels niet in staat de kans op nieuwe adenomen van de darm te verlagen. Zie ook commentaar bij 151. PMID 12419788

162)Mirelles-Rocha H et al ; Acta Venereol 82 : 21-4 ; 2002 : Onderzoek naar preventie van zonnebrand , net als in nummer 160 en met dezelfde conclusie. PMID 12013192

163)Dreher F et al ; Br J Dermatol 139:332-9 ; 1998 : Zowel C plus E als melatonine gaan het ontstaan van zonnebrand tegen ; het effect van melatonine was dosis afhankelijk ; de beste bescherming in dit gerandomiseerde onderzoek gaf C,E plus melatonine. PMID 9767255

164)Bruno RS et al ; Free Radic Biol Med 40:689-97 ; 2006 : Gerandomiseerd dubbelblind onderzoek laat zien dat vitamine C de afbraak van vitamine E bij rokers remt ; dit maakt een preventieve werking van vitamine E tav prostaatkanker in principe gemakkelijker. PMID 16458200

165)Leyden JJ et al ; J Am Acad Dermatol 54:73-81 ; 2006 : Tretinoine plus clindamycine zijn samen effectiever tegen acne vulgaris dan beide alleen ; de relevantie van tretinoine wordt hier wederom bevestigd. PMID 16384759

166)Chen ZX et al ; World J Gastroenterol 11:6638-43 ; 2005 : He Jie Tang blijkt in gerandomiseerd onderzoek in vergelijking met placebo bij patiënten met een chronische hepatitis-B-infectie in staat de viral load te verminderen ; ook dit middel verdient derhalve aandacht om de kans op primaire leverkanker te verminderen. PMID 16425357

167)Johnson SK et al ; Br J Nutr 95:372-8 ; 2006 : Lupinevezels blijken in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de colon-pH te verlagen , de gluronidaseactiviteit eveneens te verminderen, de defecatiesnelheid te verhogen en ook het butyraatgehalte in de dikkle darm te doen toenemen ; dit alles pleit ervoor dat deze vezels het darmkankerrisico verminderen. PMID 16469156

168)Green A et al ; Lancet 354:723-9 ; 1999 : 30 mg beta-caroteen blijkt de kans op huidkanker (basaal- en plaveiselcelcarcinomen) in dit gerandomiseerde onderzoek niet te verminderen ; het zwakke van dit onderzoek is dat er in de controle-groep ca 16 huidkankers optraden ; bescherming is dan moeilijk statistisch aantoonbaar ; zie ook nummer 52 met een vergelijkbaar resultaat ; nummer 146 maakt aannemelijk dat beta-caroteen met E wel voor de huid zinvol is ; verder is beta-caroteen wel zinvol ter behandeling van leukoplakie (kan ontaarden in plaveiselcelkanker van de keel) : zie 34,106 en 110. PMID 10475183

169)Harinath K et al ; J Altern Complement Med 10:261-8; 2004 : Yoga/meditatie verhoogde in dit gerandomiseerde onderzoek de melatoninespiegels PMID 15165407

170)Tooley GA et al ; Biol Psychol. 53:69-78 ; 2000 ; Meditatie verhoogde ook in dit gerandomiseerde onderzoek de melatonine spiegels ; zie ook 169. PMID 10876066

171)Dover JS et al ; Arch Dermatol 141: 1247-52 ; 2005 : Ook in dit gerandomiseerde onderzoek werd met 5-ALA plus PDT een vermindering van de veroudering/degeneratie van de huid gevonden ; zie de vele andere onderzoeken in deze lijst die hiermee in lijn liggen. PMID 16230562

172)Van Gorkum BA et al ; Nutr Cancer 43:31-8 ; 2002 : in dit kleinschalige gerandomiseerde onderzoek van 30 versus 28 bleek dagelijks 1 gram calcium extra de delingsactiviteit van het colonslijmvlies niet te beinvloeden. Het beeld is gemeleerd zo lijkt het : kijken we naar de delinssnelheid van het darmslijmvlies dan zijn 23,29 positief en 76,77,109 en onderhavig onderzoek neutraal ; kijken we naar adenomen, hetgeen meer opportuun is dan zijn 16,37,38 en 75 positief en 39 neutraal : een metaanalyse is positief : met meer calcium minder adenomen ; nog meer opportuun is de kans op darmkanker : in deze laat nummer 154 geen verschil zien. Meer onderzoek met langere follow-up is nodig. PMID 12467132

173)Anti M et al; Gastroenterology 107:1709-4; 1994 : Visolie verlaagt bij patiënten met een colorectaal adenoom in de voorgeschiedenis de relatief verhoogde proliferatie van het rectumslijmvlies tov placebo. PMID 7958682

174)Bussey HJ et al ; Cancer 50:1434-9 ; 1982: 3 gram vitamine C per dag remt groei poliepen bij patiënten met polyposis coli. PMID 7049351

175)DeCosse JJ et al ; JNCI 81:1290-7; 1989 : Hier werd bij patiënten met tarwevezels een remmend effect op de groei van darmpoliepen ingeval van polyposis coli gevonden ; extra C en E hadden in dit onderzoek slechts een niet significant gunstig effect ; vergelijk met 174 ; in 174 werd de groei van de poliepen echter preciezer gemeten, wat het positieve resultaat daar mogelijk verklaart. PMID 2549261

176)Schatzkin A et al ; N Engl J Med 342:1149-55; 2000 ; Relatief weinig vet, meer vezels plus meer fruit/groenten vermindert niet de kans op poliepen bij patiënten die al eens eerder een poliep hebben gehad. PMID 10770979

177)MacLennan R et al ; JNCI87:1733-5 ; 1995 : Noch vetrestrictie noch tarwevezels gaven in dit onderzoek een meer dan niet-significante reductie van de kans op darmpoliepen bij patiënten met darmpoliepen in de voorgeschiedenis ; de combinatie van de 2 gaf evenwel een duidelijke reductie van de kans op nieuwe poliepen. Beta-caroteen extra deed er niet toe. Kennelijk is vetrestrictie met juist tarwevezels een goede combinatie (naast uiteraard o.a. extra foliumzuur). Zie ook 60,64,109,151 en 161. Overigens zal het soort vet er ook toe doen : zie 173 ! PMID 7473825 178)Sykora J et al ; J Clin Gastroenterol 39:692-8 ; 2005 : Lactobacillus casei bevordert uitroeiing van Helicobacter door antibiotica bij kinderen. PMID 16082279

179)Cremonini F et al ; Am J Gastroenterol 97:2744-9 ; 2002 : Probiotica verminderen tov placebo significant de bijwerkingen van intensieve antibiotische therapie om Helicobacter pylori uit te roeien. PMID 12425542

180)Sheu BS et al ; Aliment Pharmacol Ther 16:1669-75; 2002 : Lactobacillus plus Bifidobacterium bevorderen uitroeiing door antibiotica van Helicobacter pylori ; tevens blijkt herstel van het aantal Bifidobacteria in de ontlasting op te treden. PMID 12197847

181)Felley CP et al ; Eur J Gastroenterol Hepatol 13: 25-9 ; 2001 : Met Lactobacilli johnsonii aangezuurde melk reduceert aantal Helicobacterbacterien, alsmede wordt de gastritis verminderd ; uitroeiing van Helicobacter door claritomycine indien gegeven wordt echter niet aantoonbaar bevorderd. PMID 11204805

182)Greenberg ER et al ; N Engl J Med 331:141-7;1994:Noch dagelijks 400 IU vitamine E plus 1 gram vitamine C noch deze met dagelijks 25 mg beta-caroteen erbij zijn in staat de kans op darmadenomen bij patiënten met adenomen in de voorgeschiedenis te verlagen. In 42,50 en 88 is van C en E wel een gunstig effect tav deze adenomen gevonden. PMID 8008027

183)Armuzzi A et al ; Digestion 63; 1-7; 2001 : Lactobacillus GG vermindert bijwerkingen van triple-antibiotica-therapie ter uitroeiing van Helicobacter pylori. PMID 11173893

184)Armuzzi A et al ; Aliment Pharmacol Ther 15: 163-9 ; 2001 : Dit onderzoek had een opzet vergelijkbaar met 183 en hetzelfde resultaat. PMID 11148433

185)Pantoflickova D et al ; Aliment Pharmacol Ther 18:805-13; 2003: Lactobacillus johnsonii verminderde ook in dit onderzoek de gastritis door Helicobacter ; het aantal Helicobacterien nam af en de mucosa werd dikker ; LJ lijkt dus de kwalijke aspecten aangaande Helicobacter te verminderen. PMID 14535874

186)Tursi A et al ; Med Sci Monit 10(12): CR 662-6 ; 2004 : Bij een hernieuwde poging om Helicobacter met antibiotica uit te roeien vermindert een probioticum de bijwerkingen en verbetert het het resultaat licht (er hoeven minder mensen met de antibiotica te stoppen) PMID 15973121 187)Horie K et al ; J Dairy Sci 87; 4073-9; 2004 : De combinatie van Lactobacilli en eidooiers van kippen geimmuniseerd tegen het urease van Helicobacter (en dus met urease-antistoffen) reduceert de aanwezigheid van Helicobacter in de maag significant tov placebo. PMID 15545368

188)Cruchet S et al ; Nutrition 19:716-21 ; 2003: Yoghurt met levende Lactobacillus johnsonii reduceert aanwezigheid Helicobacter bij kinderen ; de niet levende variant van deze bacterie kon dat echter niet. PMID 12921879

189)Canducci F et al ; Aliment Pharmacol Ther 14: 1625-9; 2000 : Lactobacillus acidophilus verbetert de uitroeiingskans van Helicobacter door antibiotische therapie significant. PMID 26898379 190)Wang KY et al ; Am J Clin Nutr 80:737-41; 2004: Lactobacillus plus Bifidobacterien in de Yoghurt reduceert de aanwezigheid van Helicobacter bij asymptomatische dragers aanzienlijk. PMID 15321816

191)Cats A et al ; Aliment Pharmacol Ther 17: 429-35; 2003 : Ook hier werd een remmend effect van Lactobacillen op Helicobacter gevonden, al was het effect nu vanwege slechts 9 versus 6 personen niet significant ; in combinatie met alle vergelijkbare studies is duidelijk dat probiotica belangrijk zijn ter bestrijding van Helicobacter, maar ook de bijwerkingen van antibiotischre therapie helpen te verminderen. PMID 12562457

192)McKeown-Eyssen G et al ; Cancer Res 48: 4701-5; 1988 : C en E verminderden in dit onderzoek de kans op een nieuw adenoom van de darm met 18% ; het verschil was evenwel niet significant ; zie ook 182 ; een voorlopige meta-analyse van deze plus de publicaties genoemd onder 182 leidt tot de conclusie dat C plus E de kans op nieuwe adenomen bij patiënten die eerder een adenoom hebben gehad (licht) verlaagt. PMID 3293777

193)Okuda M et al ; J Infect Chemother 11 : 265-9 ; 2005 : Lactoferrine bleek in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek in staat de aanwezigheid van Helicobacter pylori aantoonbaar te verminderen. PMID 16369731

194)Zullo A et al ; Dig Liver Dis 37: 496-500 ; 2005 : Ingeval al een intensieve antibiotische behandeling van een Helicobacterinfectie wordt gegeven blijkt lactoferrine het resultaat slechts niet-significant te verbeteren. Vergelijk met 193. PMID 15975536

195)Kensler TW et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 14(11 Pt 1): 2605-13 ; 2005: Glucosinolaatrijke broccoli-spruiten verminderden in dit gerandomiseerde onderzoek inclusief multi variate analyse , de uitscheiding van aflatoxine-DNA-adducten en de nettovorming van toxische metabolieten uit phenantreen. PMID 16284385

196)Verhagen H et al ; Carcinogenesis 16:969-70; 1995 : Consumptie van spruitjes in vergelijking met glucosinolaatvrije groenten verlaagt significant de productie/uitscheiding van de kankerverwekkende stof 8-oxodG. PMID 7728983

197)Nijhoff WA et al ; Carcinogenesis 16 : 2125-8; 1995 : Spruitjes verhogen op diverse plaatsen in het lichaam de activiteit van o.a. glutathiontransferase ; dit past bij de kankerpreventieve effecten die men in epidemiologisch onderzoek heeft gevonden. PMID 7554064

198)Nijhoff WA et al ; Carcinogenesis 16: 955-7 ; 1995 : een met 197 vergelijkbaar onderzoek met een vergelijkbaar resultaat ; wel lijkt het erop dat mannen meer profijt hebben van de inductie van detoxificatieenzymen dan vrouwen. PMID 7728980

199)Gasper AV et al ; Am J Clin Nutr 82:1283-91; 2005 : Glucosinolaat blijkt door GSTM1-negatieve personen sneller afgebroken en uitgescheiden te worden dan bij GSTM1-positieve personen ; een en ander verklaart wellicht waarom GSTM1-positieve meer bescherming door broccoli tegen kanker genieten dan GSTM1-negatieve personen. PMID 16332662.

200)Rhodes LE et al ; Carcinogenesis 24:919-25; 2003 : EPA gaat in gerandomiseerd onderzoek genotoxische verandering van de huid door UV richting kanker in vergelijking met placebo tegen. PMID 12771037.

201)Hadshiew I et al ; Dermatology 195:362-8; 1997 : alpha-glycosylrutine, vitamine E en ferulinezuur blijken gecombineerd de kans op verbranding door de zon te verminderen. PMID 9529558. 202)Green C et al ; Clin Exp Dermatol 23:162-7;1998 : Retinylpropionaatcreme reduceert aantal actinische keratosen ; PMID 9894360.

203)Lykkesfeldt J et al ; Am J Clin Nutr 71:530-6 ; 2000 : Vitamine C is bij rokers verlaagd ; suppletie met C,E en foliumzuur normaliseert dat zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek. Zie ook 168 : C spaart namelijk E, hetgeen juist bij rokers gewenst is. PMID 10648268.

204)Conaway CC et al ; Nutr Cancer 38(2):168-78 ; 2000 : Rauwe broccoli geeft in dit gerandomiseerde onderzoek een 3 keer zo grote bioavailability van isothiocyanaten als gestoomde broccoli ; door de verhitting neemt de myrosinaseactiviteit af ; dit enzym hydroliseert glucosinolaten en maakt zo de isothiocyanaten vrij ; PMID 11525594.

205)Gotteland M et al ; Acta Pediatr 94:1747-51 ; 2005 : De combinatie van Saccharomyces boulardii plus inuline blijkt bij kinderen met Helicobacter pylori aantoonbaar beter in staat deze bacterie uit te roeien dan Lactobacillus acidophilus of de combinatie van 3 antibiotica. PMID 16421034.

206)Holt PR et al ; Cancer 106:287-96 ; 2006 : 1500 mg calcium per dag plus dagelijks 400 IU vitamine D remt delingssnelhied colorectaal slijmvlies en ook van colorectale adenomen. Dit ging samen met een toename van de vitamine D receptoren in het rectumslijmvlies. PMID 16353199.

207)Campbell MJ et al ; Eur J Clin Nutr 58; 173-9; 2004 : Red clover isoflavonen hebben eenzijdig gemeten een licht verlagend effect op de insulin-like growth factor 1 bij premenopauzale vrouwen ; bovendien bleek deze factor bij de placebogroep tijdens de cyclus nog significanter te stijgen dan bij de placebo premenopauzalen ; verder hebben hoge basaalwaarden bij de gesuppleerden het effect van red clover-isoflavonen op de IGF-1 nog enigszins gecamoufleerd ; hoewel dit resultaat pleit voor een verlaging van het borstkankerrisico door red clover-isoflavonen, is meer onderzoek nodig ; bij de postmenopauzale vrouwen was er op genoemde parameter geen effect. PMID 14679383.

208)Lampe JW et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9:787-93; 2000: Uit dit gerandomiseerde onderzoek blijkt dat je vooral bij GSTM1-individuen en minder bij GSTM-null individuen met koolsoorten de glutathion-S-transferase-alpha-productie bevorderen kan (zie ook 199) ; effecten van andere groente-/fruitsoorten waren niet algemeen dan wel statistisch discutabel ; PMID 10952095. 209)Malaveille C et al ; Mutat Res 561: 83-90 ;2004 : Door extra flavonoiden door dieetveranderingen, maar ook door suppletie wordt een hogere excretie van flavonoidmetabolieten in de urine bewerkstelligd ; dit gaat samen met een sterke antimutageniteit in vergelijking met normale voeding. PMID 15238233.

210)Kirsh VA et al ; JNCI 98: 245-54 ; 2006 : Bij rokers blijkt vitamine E suppletie met minder en minder ernstige prostaatkanker samen te gaan ; beta-caroteen-suppletie blijkt het risico op prostaatkanker alleen te verlagen bij een lage basale inname ; vitamine C bleek bij geen enkele subgroep bescherming te geven in dit gerandomiseerde onderzoek ; PMID 16478743 ; zie voor wat betreft vitamine E ook nummer 2.

211)Hughes R et al ; Nutr Cancer 42:70-7; 2002 ; Op gerandomiseerde basis blijkt soja bij eters van rood vlees de uitscheiding van N-nirosoverbindingen via de ontlasting te verlagen ; broccoli en spruitjes deden dat niet, maar vergrootte wel het faecesvolume en de passage snelheid van de ontlasting bij voornoemde vleeseters ; men had ook nog naar andere stoffen kunnen kijken uiteraard ; duidelijk is dat ook dit onderzoek wijst op een kankerpreventieve werking van soja en koolsoorten. PMID 12235653.

212)Hughes R et al ; Carcinogenesis 22:199-202 ; 2001 : Meer rood vlees betekende minder ontlasting, een langere passagetijd voor de ontlasting en hogere nitrosamineniveau’s in de ontlasting ; alles op gerandomiseerde basis onderzocht. PMID 11159760.

213)Silvester KR et al ; Nutr Cancer 29:13-23 ; 1997 : Ook in dit gerandomiseerde onderzoek vond men : meer rood vlees geeft meer nitrosaminen in de ontlasting ; toevoeging van niet fermenteerbaar zetmeel had op deze spiegels en ook op de pasagetijd van de darm geen invloed. PMID 9383779.

214)Cross AJ et al ; Cancer Res 63: 2358-60; 2003 : Ook hier : minder rood vlees : minder N-nitrosoverbindingen ; bij een lage vleesinname was de productie van deze verbindingen gelijk aan die bij consumptie van plantaardig eiwit ; toevoegen van haemijzer (zit in rood vlees!!!) vergrootte de produktie van deze N-nitrosoverbindingen, terwijl anorganisch ijzer dat niet deed. PMID 12750250. 215)Wiegell SR en Wulf HC ; J Am Acad Dermatol 54:647-51; 2006 : PDT met methyl aminolevulinaat (MAL) is even effectief ter behandeling van actinische keratosen als PDT met 5-aminolevulinaat (ALA) ; met de ester zijn er evenwel minder bijwerkingen en zijn deze bovendien van kortere duur. PMID 16546587.

216)Tarstedt M et al ; Acta Derm Venereol 85:424-8 ; 2005 : In dit gerandomiseerde werd vastgesteld dat voor dunnere actinische keratosen PDT met MAL slechts een keer nodig was ; twee keer gaf geen beter resultaat ; wel was dat het geval vanaf een kritische dikte, die men zo met deze trial kon vaststellen. PMID 16159735.

217)Szeimies RM et al ; J Am Acad Dermatol 47: 258-62; 2002 : PDT met MAL is ter behandeling van actinische keratosen niet significant minder effectief dan cryotherapie ; PDT met MAL is echter cosmetisch gezien superieur. PMID 12140473.

218)Pariser DM et al ; J Am Acad Dermatol 48:227-32; 2003 : PDT met MAL is zeer significant effectiever tegen actinische keratosen dan PDT met placebo. PMID 12582393.

219)Freeman M et al ; J Dermatolog Treat 14:99-106; 2003 : In dit onderzoek was PDT met MAL niet alleen cosmetisch superieur aan cryotherapie ter behandeling van actinische keratosen, maar trad met PDT met MAL ook vaker een respons op ; beide methoden waren superieur aan PDT met placebo, wat door de PDT toch nog 30% respons gaf. PMID 12775317.

220)Dragieva G et al ; Br J Dermatol 151:196-200 ; 2004 : PDT met MAL was in dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek bij getransplanteerde patiënten effectief tegen actinisch keratosen. PMID 15270891 ; PDT met ALA werkt op actinische keratosen echter bij getransplanteerden minder goed dan bij niet getransplanteerden : zie Dragieva G et al ; Transplantation 77:115-21 ; 2004 ; PMID 14724445.

221)Piacquadio DJ et al ; Arch Dermatol 140:41-6; 2004: PDT met ALA is duidelijk beter ter bestrijding van actinische keratosen dan PDT met een nepmiddel. PMID 14732659.

222)Radakovic-Fijan S et al ; J Am Acad Dermatol 53 :823-7; 2005 : ALA plus PDT met 100 of 140 Joule per vierkante cm geeft geen grotere regressiekans van actnische keratosen dan ALA plus PDT met 70 Joule per vierkante cm ; klaarblijkelijk is de sensitizer belangrijker ; al lijkt bij dikkere keratosen meer dan 1 keer behandelen ook relevant ; zie 216. PMID 16243131.

223)Hage M et al ; Gut 53:785-90 ; 2004 : (5)ALA met PDT is ter behandeling van een Barrett-oesophagus zeker zo goed instaat om Barrett-slijmvlies te doen verdwijnen als argon plasmacoagulatie ; zie ook 150 en 152 ; PMID 15138203. Argonplasmacoagulatie is overigens in gerandomiseerd onderzoek beter gebleken dan niets doen : zie Ackroyd R et al ; Gastrointest Endosc 59;1-7; 2004 ; PMID 14722539.

224)Dietrich M et al ; Nutr Cancer 45:176-84; 2003 : Vitamine C alleen en in combinatie met E en liponzuur gaan bij niet-rokers blootgesteld aan rook lipideperoxydatie tegen ; het onderzoek was uiteraard gerandomiseerd en dubbelblind. PMID 12881011.

225)Salvini S et al ; Br J Nutr 95;742-51; 2006 : Extra virginale olijfolie met een hoog phenolgehalte reduceert oxydatieve aan DNA tov een dergelijke olie met een lager phenolgehalte. PMID 16571154. 226)Chuang CH et al ; Helicobacter 7:310-6; 2002 : Vitamine C (1 gram per dag) en E (200 IU per dag) verbeteren resultaat uitroeiing van Helicobacter door antibiotica niet. PMID 12390211. Hogere doses C roeien Helicobacter wel uit ; zie 11.

227)Mahabir S et al ; Eur J Cancer Prev 14:427-9 ; 2005 : 15 of 30 gram alcohol per dag vergroot bij vrouwen oxydatieve DNA-schade niet aantoonbaar. PMID 16030435.

228)Mahabir S et al ; Nutr J 3:11 ; 2004 ; Zowel 15 als 30 gram alcohol per dag doet bij postmenopauzale vrouwen de oestronsulfaat en DHEAsulfaat-spiegel stijgen ; beide zijn bij postmenopauzale vrouwen een risicofactor voor het krijgen van borstkanker ; DNA-schade is mogelijk (zie 227) helemaal geen relevant item ; de vraag is of dit hormonale effect na correctie voor de energieinname nog gevonden wordt en dan en feitelijk ook nu wel klinisch relevant is. PMID 15353002. Zie ook 130 : pleit net als 227 niet voor een schadelijk effect van kleine hoeveelheden alcohol voor wat betreft borstkanker.

229)Khuri FR et al ; JNCI 98:441-50 ; 2006 : Lage doses 13-cis-retinoinezuur verlagen bij niet-rokers/rokers behandeld voor keelkanker niet de kans op een nieuwe keelkanker ; PMID 16595780 ; zie ook nummer 35.

230)Wong CK et al ; Int Immunopharmacol 4:201-11 ; 2004 : Consumptie van polysacchariden van Coriolus versicolor (Yun Zhi) en Danshen (Salvia miltiorrhiza) blijken in vergelijking met een placebo een hele was lijst van immuunparameters gerelateerd aan een efficiente bestrijding van kanker te verbeteren ; PSK : zie therapeutische lijst blijkt bij meerdere vormen van reeds bestaande kanker de sterfte te verminderen ; PMID 14996412.

231)McTiernan A et al; Cancer Res 64:2923-8 ; 2004 : Bewegen vermindert bij postmenopauzale vrouwen de oestron, oetradiol, maar vooral de vrije oestradiolspiegels, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek ; verder past het bij de zeer sterke aanwijzingen dat bewegen de kans op borstkanker verlaagt. PMID 15087413.

232)Yu SY et al ; Biol Trace Elem Res 29: 289-94 ; 1991 : Seleniet vermindert in Qidong in China bij zeker 3 verschillende groepen op gerandomiseerde basis de kans op primaire leverkanker. PMID 1726411.

233)Anti M et al ; Gastroenterology 103:883-91; 1992 : Omega-3-vetzuren verminderen delingsactiviteit mucosa rectum bij patiënten die al eens een colorectale poliep gehad hebben ; zie ook 173. PMID 1386825.

234)Wulf HC et al ; Acta Derm Venereol 86:25-8 ; 2006 : PDT met methyl-ALA gaat bij patiënten met een getransplanteerde nier aantoonbaar het ontstaan van actinische keratosen tegen. PMID 16585985.

235)Sheu BS et al ; Am J Clin Nutr 83:864-9; 2006 : Voorbehandeling met Lactobacilli en Bifidobacteria reduceert de Helicobacterpopulatie bij dragers dusdanig dat met viervoudige antibiotische therapie niet bij 76, maar bij 91 procent de bacterie wordt uitgeroeid ; significant meer. PMID 16600940. Zie de vele voorgaande publicaties over probiotica en Helicobacter pylori. 236)Grossarth-Maticek R et al ; Behav Res Ther 29: 343-51 ; 1991 : Selectie van personen met een vermoedelijk hogere kans op kanker en vervolgens gerandomiseerd wel dan wel geen psychotherapie bleek ingeval van psychotherapie de sterftekans te verlagen ; iets dergelijks werd apart voor hart- en vaatziekten ook gevonden. PMID 1888324.

237)Heilbrunn LK et al ; JAMA 295: 1539-48 ; 2006 : Caloriebeperking vermindert DNA-schade, de nuchtere insulinespiegel en de lichaamstemperatuur ; alles past bij minder kans op kanker en bij life-extension. PMID 16595757.

238)Berget A et al ; Acta Obstet Gynecol Scand 70:231-5 ; 1991 : Laser en cryotherapie zijn even effectief bij de behandeling van intraepitheliale neoplasie van de cervix. PMID 1927301.

239)Denny L et al ; JAMA 294:2173-81 ; 2005 : Na constateren papillomavirus cervicaal werd met cryotherapie behandeld dan wel er werd afgewacht : met cryotherapie bleek CIN naderhand significant minder voor te komen. PMID 16264158.

240)Huang HY et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9: 647-52 ; 2000 : Bij niet-rokers hebben noch E of C alleen noch de combinatie een effect op de 8-OH-dG-spiegel in de urine. Groenten en fruit konden het echter wel. PMID 10919732. Zie ook 57.

241)Kristal AR et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 14: 2377-83 ; 2005 : Vetbeperking plus veel fruit bleken binnen 36 maanden niet in staat de biomarkers van een Barrett-slokdarm positief te beinvloeden. PMID 16214920.

242)Hou J et al ; World J Gastroenterol 8:418-22; 2002 : Zenshengping vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek kans op progressie van dysplasie slokdarm naar slokdarmkanker. PMID 12046061.

243)Wang J et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 22:510-2; 2000 : ZSP vermindert kans dat slokdarmhyperplasie in slokdarmkanker overgaat. PMID 11235577. Zie ook 13 en 242. 244)Grasten SM et al ; J Nutr 130:2215-21; 2000 : Roggebrood in vergelijking met witbrood geeft een snellere darmpassage ; beta-glucuronidase en beta-glucosidase hebben bij consumptie van roggebrood bij mannen een significant lagere activiteit ; de galzuurniveau’s waren met rogge bij mannen en vrouwen aantoonbaar lager ; het butyraatgehalte was met rogge alleen bij mannen aantoonbaar hoger. De eindconclusie is dat deze bevindingen pleiten voor een verlaging van het kankerrisico door rogge. PMID 10958815.

245)Huber R et al ; Eur J Med Res 10: 411-8 ; 2005 : Maretakextracten verhogen bij gezonden in vergelijking met placebo de productie van GM-CSF, IL-5 en IFNgamma ; dit alles pleit voor de toepassing van maretakextracten ter preventie en ter behandeling van kanker. PMID 16287602. 246)El-Nezami HS et al ; Am J Clin Nutr 83: 1199-203 ; 2006 : Consumptie van een mengsel van melkzuurbacterien vermindert in vergelijking met placebo in gebieden met veel leverkanker de spiegel van aflatoxineB1-N7-guanine, een weerspiegeling van de blootstelling aan aflatoxine B(1). Niet vreemd, zoals in mijn boek :Voedingsinterventie bij kanker, al wordt gemeld breken melkzuurbacterien in veel gevallen aflatoxine af (en daardoor wellicht minder leverkanker). PMID 16685066.

247)Butterworth CE et al ; Am J Clin Nutr 35:73-82 ; 1982 ; 47 vrouwen met milde tot ernstige dysplasie van de baarmoedermond kregen 10 mg foliumzuur dagelijks of een placebo ; dit bleek een vervolguitstrijkje aantoonbaar te verbeteren. PMID 7064879.

248)Butterworth CE et al ; Am J Obstet Gynecol 166:803-9 ; 1992 : 235 vrouwen met cervicale dysplasie graad 1 of 2 bleken ook in dit onderzoek met 10 mg foliumzuur per dag een duidelijke verbetering van het uitstrijkje te zien te geven. PMID 1312773.

249)Grubben MJ et al ; Aliment Pharmacol Ther 14:1181-90 ; 2000 : Ongefilterde koffie verhoogt in darmmucosa glutathionspiegels ; dit spoort met epidemiologische gegevens nl dat koffie de kans op darmkanker vermindert. PMID 10971235.

250)Talaska G et al ; Mutagenesis 2006 ; 19 april ; Een hoge inname van flavonoiden vermindert DNA-schade aan cellen van de blaas ; PMID 16624830.

251)Colbert LH et al ; Cancer Causes Control. 13:445-53 : 2002 : Een forse toename van de fysieke activiteit blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek bij ruim 1900 mensen met een darmadenoom in de voorgeschiedenis, slechts tot een niet significante afname van de recidiefkans te leiden. PMID 12146849.

252)Prieme H et al ; Am J Clin Nutr 65:503-7 ; 1997 : 200 IU vitamine E , 500 mg vitamine C en 90 mg Q10 blijken elk afzonderlijk dan wel in combinatie bij rokers niet instaat DNA-schade te voorkomen voor zover gemeten aan de onveranderde uitscheiding van 8-oxo-7,8-dihydro-2’-deoxyguanosine, een ‘reparatiestof’ ; het betreft echter een wel heel softe parameter. PMID 9022536

253)Haggans CJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 9:719-25 ; 2000 : Tarwevezel had geen , lijnzaadolie had wel een verhogend effect bij premenopauzale vrouwen op de ratio van 2:16alpha-OHE1 in de urine ; dit wijst erop dat lijnzaadolie het oestrogeenmetabolisme zodanig beinvloedt dat hierdoor de kans op borstkanker vermindert. PMID 10919743.

254)Haggans CJ et al ; Nutr Cancer 33:188-95 ; 1999 : Vergelijkbaar qua opzet met 253, al betrof het nu postmenopauzale vrouwen ; het resultaat was vergelijkbaar ; PMID 10368815. Zie ook de publicaties aangaande flaxseed (lijnzaad)olie in de therapeutische lijst.

255)Porrini M et al ; Br J Nutr 80: 353-61 ; 1998 : In dit gerandomiseerde onderzoek blijkt lycopeen uit tomatenpuree beter te worden opgenomen dan uit rauwe tomaat ; PMID 9924277.

256)Salim AS ; J Lab Clin Med 119:702-9; 1992 : DMSO bevordert in gerandomiseerd onderzoek bij rokers herstel van maagzweer en vermindert na herstel de kans op een recidief. PMID 1593216. Zie ook de therapeutische lijst no 112. Verder onderzoek moet aantonen of DMSO de kans op maagkanker reduceert.

257)da Mota Menezes V et al ; Helicobacter 11:188-95 ; 2006 : Lafoensia pacari St. Hil , rijk aan ellaginezuur vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek ernst Helicobacter-infecties, maar bewerkstelligt geen eradicatie ; PMID : 16684267.

258)Morton C et al ; Arch Dermatol 142:729-35 ; 2006 : PDT met methylaminolevulinaat geeft betere behandelingsresultaat van basaal carcinoma van de huid in situ dan cryotherapie. PMID 16785375. 259)Muto Y et al : Hepatol Res 2006 ; May 29 (Epub ahead of print) : In dit gerandomiseerde onderzoek blijken BCAA ingeval van een verhoogd lichaamsgewicht en een reeds duidelijk verhoogd alpa-foetoproteine samenhangend met levercirrhose, de kans op leverkanker te verlagen. PMID 16737844.

260)Fowke JH et al ; Carcinogenesis 2006 May 15 (Epub ahead of print) : In dit gerandomiseerde onderzoek bleek kool de oxydatieve stress duidelijk te verlagen in vergelijking met een vezel/micronutrientenpreparaat. Kool had verder tov de baseline wel een effect ; genoemd vezel-/micronutrientenpreparaat niet. De effecten werden gemeten aan de hand van F2-isoprostaanniveau’s. PMID 16704986.

261)Naik R et al ; Int J Gynecol Cancer 16: 786-90 ; 2006 :Indol-3-carbinol vermindert klachten (jeuk en pijn) en omvang van vulvaire intraepitheliale neoplasie ; ook hormonaal treden er gunstige veranderingen op; PMID 16681761.

262)Liede K et al ; Oral Dis 4:78-83 ; 1998 : Dagelijks 50 mg vitamine E en/of 20 mg beta-caroteen vermindert bij mannelijke rokers de kans op leukoplakie en andere afwijkingen in de mond-/keelholte niet. PMID 9680894. Het ging effectief om slechts weinig patiënten ; van daar dat met beta-caroteen in 34,106 en 110 wel een gunstig effect van beta-caroteen tav leukoplakie is gevonden ; overall : beta-caroteen is zinvol ingeval van leukoplakie.

263)Di Mario F et al ; Aliment Pharmacol Ther 23:1235-40 ; 2006 : Lactoferrine naast antibiotica verhoogt kans op uitroeien Helicobacter pylori ; PMID 16611285. Zie ook 193 en 194.

264)Wood AW et al ; Int J Radiat Biol 82: 69-76 ; 2006 : Mobiel bellen leidt niet tot een vermindering van de overall-melatonine-uitscheiding ; echter de pre-bedtime waarden zijn door mobiel bellen wel lager, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek ; meer onderzoek is nodig. PMID 16546905.

265)Elkins G et al ; Int J Clin Exp Hypn 54:303-15 ; 2006 ; Hypnose bevordert stoppen met roken in dit gerandomiseerde onderzoek ; PMID 16766441.

266)He LZ et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 21:422-3 ;2001 : Behandeling met qingwei zhitong vermindert uitgebreidheid maagzweren veroorzaakt door Helicobacter pylori ; de bacterie verdween bovendien bij 47% van de patiënten in de behandelde groep ; PMID 12577435. 267)Kamangar F et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 15:1562-4 ; 2006 : Een lage dosis selenium met wat E en caroteen vermindert kans op longkanker niet ; dit gold ook voor de combinatie van zink en vitamine A , voor de combinatie van extra B2 en B3 alsmede voor de combinatie van extra vitamine C en molybdeen ; PMID 16896051. Zie ook 3,28,32,47,48,53 ,54,92,97 en 101, alsmede 268. De overall conclusie : is selenium, aspirine en mogelijk vitamine A-zuur en foliumzuur met B12 verlagen risico longkanker ; vitamine C, B2,B3, gewone vitamine A, zink, betacaroteen, vitamine E en molybdeen doen dat echter niet.

268)Karp DD et al ; Clin Adv Hematol Oncol 3: 313-5 ; 2005 : Selenium helpt de kans op longkanker te verlagen. PMID 1616700426.

269)Pereira Rde S. ; J Pineal Res 41:195-200 ; 2006 ; Melatonine, l-tryptophaan, B6, foliumzuur, B12, methionine en betaine zijn samen significant beter ter behandeling van gastroesophageale reflux dan omeprazol : dit vrijwel zeker relevant ter preventie van slokdarmkanker. PMID 16948779.

270)Habito RC et al ; Br J Nutr 84: 557-63 ; 2000 ; Vlees vervangen door tofu leidt bij mannen tot lagere testosteronniveau’s ; dit past bij minder prostaatkankerrisico. PMID 11103227

271)McTiernan A et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers prev 15:1588-97 ; 2006 : In dit gerandomiseerde onderzoek bleek lichaamsbeweging tot minder delingsactiviteit in de darmcrypten te leiden : dit pleit ervoor dat lichaamsbeweging de kans op darmkanker vermindert ; PMID 16985018.

272)Lionetti E et al ; Aliment Pharmacol Ther ; 2006 ; 10 Oct ; Epub ahead of print ; Lactobacillus reuteri vermindert in vergelijking met placebo bijwerkingen antibiotica voor uitroeiing Helicobacter pylori bij kinderen. PMID 17032283.

273)Goldman CG et al ; Nutrition 22:984-8 ; 2006 : Probiotica bleken in dit onderzoek de werking van een protonremmer plus 2 antibiotica in een overigens klein onderzoek niet aantoonbaar te versterken ; zie evenwel ook de vele eerdere studies betreffende probiotica en bestrijding Helicabacter pylori ; PMID 16978844.

274)Bettuzi S et al ; Cancer Res 66 : 1234-40 ; 2006 : Groene thee-catechinen verminderen in vergelijking met placebo de kans op prostaatkanker bij mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker ; PMID 16424063

275)Maskarinec G et al ; Eur J Clin Nutr 60: 1423-9 ; 2006 : Een soja-rijk dieet verlaagt serum testosteron niet, maar verlaagt wel PSA ; dit kleine pilot-onderzoek is derhalve wederom een aanwijzing dat soja relevant is voor de preventie van prostaatkanker ; PMID 16775579.

276)Hanai H et al ; Clin Gastroenterol Hepatol 4(12): 1502-6 ; 2006 : Curcuma is in vergelijking met placebo van therapeutisch belang bij de behandeling van colitis ; dit past bij de aanwijzingen dat curcuma de kans op darmkanker verlaagt en bestaande darmkanker remt. PMID 17101300. 277)Plummer M et al ; JNCI 99:137-46 ; 2007 : In dit gerandomiseerde onderzoek werd met de combinatie van vitamine C (750 mg per dag), beta-caroteen (18 mg per dag) en vitamine E (600 IU per dag) in vergelijking met placebo geen effect gezien op precancereuze laesies van de maag ; PMID 17227997. Zie ook 1,7, 14,15, 30, 57, 68 en 91. De meeste studies zijn gunstig ; wel lijkt beta-caroteen niet van belang en juist ook selenium lijkt van belang. Met name nummer 30 met als parameter wel of geen maagkanker telt uiteraard stevig mee.

278)Hubner RA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 15:1607-13 ; 2006 : ook in dit gerandomiseerde onderzoek werd met foliumzuur een gunstig effect gevonden mbt colorectale adenoma bij patiënten met een specifieke genetisch achtergrond ; PMID 16985020. Dit is de zoveelste studie die gunstig is voor foliumzuur bij maag-/darmkanker.

279)Gill CI et al ; Am J Clin Nutr 85: 504-10 ; 2007 : Waterkers reduceert de DNA-schade aan lymfocyten ; bij rokers is dit effect significant sterker ; PMID 17284750.

280)Rafter J et al ; Am J Clin Nutr 85;488-96 ; 2007 : Twee typen melkzuurbacterien met inuline blijken bij patiënten die wegens poliepen of darmkanker geopereerd zijn meerdere risicofactoren aangaande darmkanker te reduceren, maar ook de delingsactiviteit van het darmslijmvlies neemt af ; PMID 17284748.

281)Campbell KL et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16:731-9 ; 2007 ; Bij premenopausale vrouwen leidt lichaamsbeweging niet tot veranderingen in het oestrogeenmetabolisme, maar wel tot een gunstige shift daarin. PMID 17416764. Zie ook 231.

282)Fradet Y et al ; J Urol 2007 ; 10 mei ; PDT met hexaminolevulinaat verbetert detectie carcinoma in situ blaas significant. PMID 17499291.

283)Moloney FJ en Collins P ; Br J Dermatol 2007 ; 14 mei : PDT met ALA voor actinische keratosen geeft meer en langer pijn dan PDT met MAL ; de effectiviteit is gelijk ; MAL is wel duurder dan ALA ; PMID 17501954.

284)Caan B et al ; Arch Intern Med 167:893-902 ; 2007 : Calcium plus vitamine D verminderen stijging gewicht postmenopauzaal ; PMID 17502530.

285)Lappe JM et al ; Am J Clin Nutr 85: 1586-91; 2007 ; De gecombineerde suppletie met vitamine D en calcium vermindert bij postmenopauzale vrouwen het kankerrisico in vergelijking met placebo ; PMID 17556697.

286)Cole BF et al ; JAMA 297:2351-9 ; 2007 ; Foliumzuur vermindert binnen 3 jaar de kans op darmkanker niet bij risicopatiënten ; er waren evenwel slechts 1000 patiënten in dit onderzoek (500 versus 500) ; softere parameters zijn consistent eerder significant in het voordeel van foliumzuur ; het punt is dat in epidemiologische meta-analyses pas bij suppletie van foliumzuur langer dan 8 jaar een risicoreductie op manifeste kanker is gezien. PMID 17551129.

287)Qu CX et al ; JNCI 99:1240-7 ; 2007 : Gekeken werd of 4 factoren in de voeding invloed hadden op het risico aan leverkanker te overlijden : deze factoren waren : A) retinol plus zink ; B) B2 en B3 , C) vitamine C en molybdeen en D)beta-caroteen, vitamine E en selenium ; individueel bleken deze factoren en sommige combinaties van 2 of 3 factoren bij bepaalde subgroepen sterftereducerend ; de combinatie van alle 4 de factoren bleek de sterftekans aan leverkanker echter zondermeer te reduceren ; PMID 17686823.

288)Rafter J et al ; Am J Clin Nutr 85; 488-96 ; 2007 ; Een synbioticum verbetert een scala van ongunstige parameters die bij de ontwikkeling van darmkanker passen ; PMID 17284748.

289)Wright ME et al ; Cancer 109:891-8 ; 2007 : Bij rokers beschermen 50 mg vitamine E niet tegen mond-,keel-, strottehoofd- en slokdarmkanker ; beta-caroteen 20 mg per dag deed dat ook niet, maar dat resultaat zegt hier door een slechte randomisatie in het nadeel van de beta-caroteen-groep niets. PMID 17265529.

290)Yuan SY et al ; Zhongguo Zhen Jiu 27:407-11 ; 2007 : Injectie van een BCG-polysaccharide in een acupunctuurpunt blijkt significant genezing van condomylata acuminata te bevorderen. PMID 17663101

291)Walfisch S et al ; Eur J Cancer Prev 16: 298-303 ; 2007 : Lycopeen verlaagt bij patiënten die aan darmkanker geopereerd moeten worden in vergelijking met placebo, de insulin-like growth factor-1/insulin-like growth factor-1-binding proteine 3-ratio (IGF-1/IGFBP-3-ratio) ; dit past bij een preventieve rol tav lycopeen mbt darm- en andere kankers. PMID 17554202

292)Graydon R et al ; Eur J Clin Nutr 61: 1196-200 ; 2007 : Bij gezonden verlaagt lycopeen niet significant het IGF-1, maar het IGFBP-3 gaat wel significant om hoog ; de ratio als genoemd in referentie 291 gaat hier dus ook omlaag, wat wederom bij een kankerpreventieve rol van lycopeen past. PMID 17299493.

293)Hittelman WN et al ; JNCI 2007, Oct 30 ; Epub ahead of print ; Vitamine E remt proliferatieve verandering van bronchusepitheel ex-rokers ; 13-cis-retinoinezuur potentieert dit enorm ; 9-cisretinoinezuur had geen aantoonbaar effect ; PMID 17971525. Zie ook 45,53 en 101 ; voorlopig lijken alle 3 de stoffen interessant ter preventie van longkanker.

294)Imase K et al ; Kansenshogaku Zasshi 81: 387-93 ; 2007 : Lactobacillus reuteri reduceert aanwezigheid Helicobacter pylori-aanwezigheid bij Hylicobacter-positieven. PMID 17695792. Zie ook o.a. ook 26,80,178, 180, 181,185,188, 190, 191, 235 en 257.

295)Prentice RL et al ; Minder vette voeding plus meer fruit en groenten verminderen in gerandomiseerd onderzoek de kans op eierstokkanker. PMID 17925539.

296)Major GC et al ; Br J Nutr Nov 1 ; 1-11 ; 2007 (Epub ahead of print) : Multi bevordert afvallen beter dan een placebo. PMID 17977472.

297)Powers HJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16:2128-35 ;2007 : Foliumzuur extra verbetert methylgroep-metabolisme in mucosa colon/rectum ; B2 verbetert dat nog meer bij mensen met een darmpoliep in de anamnese. PMID 17932361.

298)Qian LQ et al ; Chin J Integr Med 13:120-4 ; 2007 : Hyperplasie borsten met pijn en hormonale afwijkingen verbeteren met Likurang in vergelijking met placebo ; PMID 17609910.

299)Huang L et al ; Zhongguo Zhong Xi Jie He Za Zhi 19 : 329-31 ; 1999 : Jianruling vermindert hyperplasie borstweefsel ; E2 en prolactine gaan hierbij omlaag en progesteron en testosteron omlaag ;PMID 11783194 ; zie ook 298.

300)Beresford SA et al ; JAMA 295: 634-54 ; 2006 : Meer fruit en relatief minder vet vermindert binnen 5 jaar niet het risico op darmkanker. PMID 16467233. Zie echter ook 75,89, 144, 176 en 177:  : vetbeperking in combinatie met andere maatregelen om darmkanker te voor komen lijkt dus toch zinvol.

301)Campbell KL et al ; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 16: 1767-74 ; 2007 : Een jaar goed bewegen doet bij mannen diep in de darmcrypten de expressie van apoptosis-inducerende eiwitten toenemen ; bij vrouwen neemt de expressie van dergelijke eiwitten hogerop in de crypten van de darm juist af. De precieze implicaties van dit alles is onduidelijk ; persoonlijk denk ik dat wat diep in de crypten gebeurt relevanter is. PMID 17855695. Zie ook 251.

302)Tworoger SS et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 16: 895-9 ; 2007 : Bewegen verlaagt prolactine bij postmenopausale vrouwen ; past bij lager risico op borstkanker ; PMID 17507612. Zie ook 231.

303)Pietschmann A et al ; Z Gesamte Inn Med 47: 518-22 ; 1992 : Clastogene werking UV (carcinogeen effect) wordt door diverse antioxydanten tegengegaan en wel in de volgorde : Se>Ginkgo>beta-caroteen > vitamine E. PMID 1462677.

304)Courtney ED et al ; Int J Colorectal Dis 22: 765-76 ; 2007 : EPA remt proliferatie darmmucosa bij patiënten met darmadenomen in de voorgeschiedenis. PMID 17216221 ; zie ook 24, 173 en 233. 305)Nishino H ; Recent Results Cancer Res 174: 67-71; 2007 : Een carotenoidencomplex blijkt in gerandomiseerd onderzoek de kans op leverkanker bij patiënten met levercirrhose aantoonbaar te verminderen. PMID 17302186.

306)Schwarz S et al ; J Nutr 138:49-53 ; 2008 ; Lycopeen blokkeert toename benigne prostaathypertrofie en doet PSA dalen ; alles in vergelijking met placebo ; PMID 18156403. 307)Wennberg AM et al ; Transplantation 86: 423-9 ; 2008 ; PDT met methylaminolevulinaat helpt ontstaan van actinische keratosen bij getransplanteerden tegen te gaan, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek. PMID18698246.

308)Ma Q et al ; Clin Cancer Res 13:7407-12 ; 2007 : Arginine remt ontwikkeling adenomen van de darm ; PMID 18094424.

309)Voskuil DW et al ; Nutr Cancer 60: 342-53 ; 2008 ; lycopeen heeft bij vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker een gunstig effect dwz : het verlaagt het vrije IGF-1 ; PMID 18444168. 310)Lacroix AZ et al ; J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2009 ; PMID 19221190 ; in dit onderzoek verlaagt de combinatie calcium met vitamine D de sterfte slechts niet significant ; vitamine D deed dat in een metaanalyse wel ; het was slimmer geweest indien Lacroix et al ook magnesium hadden gegeven. 311)Foote JA et al ; Cancer Prev Res (Phila Pa) 2009 Mar 31 ; OMID 19336724 ; Lokale vitamine E verlaagt de polyaminegehalte’s actinische keratoses ; dit past bij een lagere kans op basaalcelcarcinomen vanuit deze keratsosen.

312)Rajar UD et al ; ; J Colll Physicians Surg Pak 2008 ; 18: 612-4 ; PMID 18940117 ; aloe vera geneest/verbetert beloop lichen ruber planus van de vulva.

313)Xiong C et al ; J Oral Pathol Med 2009 25 mei ; PMID 19486267 ; Lokale behandeling van erosieve orale lichen planus met een DNA-extract van BCG is in gerandomiseerd onderzoek aantoonbaar effectief.

314)Vrieling A et al ; Am J Clin Nutr 86 : 1456-62 ; 2007 ; PMID 17991659 ; Lycopeen verhoogt bij personen met een verhoogd risico op darmkanker verhoogt IGFBP 1 en 2 ; dit past bij een vermindering van het kankerrisico ; zie ook 291 en 292.

315)Fontana L et al ; Aging Cell 7: 681-7 ; 2008 ; PMID 18843793 ; Caloriebeperking vermindert IGF1/IGFBP3 niet ; IGFPB3 stijgt ook niet itt wat bij proedieren is gezien ; doort eiwitrestrictie daalde IGF1 wel ; dit wijst erop dat zo het kankerrisico verminderd kan worden.

316)Fedirko V et al ; Cancer epidemiol Biomarkers Prev 2009 Nov; 18(11):2933-41 ; PMID 19861511 ; Vitamine D plus calcium bevorderen t.ov. placebo de differentiatie van colonepitheel ; dit wijst op een kankerpreventieve werking van deze combinatie.

317)Fedirko V et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010 Jan ;19(1): 280-91 ;PMID 20056649 ; Vitamine D plus calcium verminderen de oxydatieve schade van colonepitheel ; dit in vergelijking met placebo ; ook dit wijst op een kankerpreventieve werking van deze combinatie.

318)Wu K et al ; Am J Clin Nutr 2009 Dec; 90(6): 1623-31 ; PMID 19864409 ; Foliumzuursuppletie blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op een recidief van een colonadenoom te verminderen, maar alleen bij een wat lage foliumzuurspiegel ; de studies die p[leiten voor een preventieve werking van foliumzuur m.b.t. darmkanker overheersen toch duidelijk.

319)Yun TK et al ; J Med Food 2010 Jun;13(30:489-94 ; PMID 20521975 : Rode ginseng vermindert bij mannen met atrofische gastritis aantoonbaar de kans op kanker in vergelijking met p[lacebo.

320)Ide H et al ; Prostate 2010 Jul;70(10): 1127-33 ; Isoflavonen met curcuma verlagen in vergelijking met placebo de PSA bij mannen met een verhoogd PSA, maar nog niet aantoonbare prostaatkanker, de PSA significant. PMID 20503397.

321)Tsao AS et al ; Cancer Prev Res (Phila). 2009 Nov;2(11):931-41 ; 2009 ; PMID 19892663 ; Groene thee-extract remt progressie orale premaligne laesies richting kanker!

322)Wang J et al ; Zhonggua Zhong Liu Za Zhi 2000 Nov;22(6):510-2;PMID 11235577 ; Zeng sheng-ping verbetert premaligne slokdarmlaesies en vermindert ook ziekteprogressie.

323)Zhong WR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1997 Aug;17(8):462-4;PMID 10322830 ; Sijunzi blijkt in vergelijking met een comtrole-middel metaplasie van de maag terug te kunnen draaien.

324)Zhong WR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1997 Aug;17(8):462-4 ; PMID 10322830 ‘ zelfde soort onderzoek als onder 323, met gelijk resultaat.

325)Bell MC et al ; Gynecol Oncol 2000 Aug;7892):123-9;PMID 10926790 ; Indol-3-carbinol is zinvol bij de behandeling bij CIN van de cervix.

326)Gianotti L et al ; World J Gastroenterol 2010 Jan 14;16(2):167-75;PMID 20066735 ; bij patiënten met een hoog risico op darmkanker dan wel recidief ervan blijken bij probioticasuppletie een lagere delingssnelheid van hun darmslijmvlies te hebben ; iets wat feitelijk vaker gevonden is.

327)Kozu T et al ; Cancer Prev Res (Philia); 2009, Nov;2(11):975-83;PMID 19861543 ; Lactoferrine in een dagdosis van 3 gram vertraagt in vergelijking met placebo de groei van darmadenomen. 328)Seawarn N et al ; Indian J Dent Res 2011 Sep;22(5):639-43;PMID 22406705 ; Lycopeen, 8 mg per dag blijkt in vergelijking met placebo zeer effectief tegen orale lichen planus. Zie ook 6,20 en 55. 329)Logan RE et al ; Gastroenterology 2008 Jan;134(1):29-38;PMID 18022173 ; aspirine (300 mg per dag)blijkt de kans op adenomen van de darm te verlagen ; 0,5 mg foliumzuur per dag (een wel erg lage dosis) blijkt dit in dit onderzoek niet te kunnen.

330)Gaziano JM et al; JAMA ; publshed on line op 17 oktober 2012 PMID 23162860: In een groot gerandomiseerd onderzoek met een follow-up van meer dan 10 jaar : een multi verlaagt het overall risico aan kanker bij mannelijke artsen in vergelijking met placebo met 8%.

331)Bonelli L et al; J Gastroenterology 2012; Oct 13; PMID 23065023 : de combinatie van 200 mcg selenium , 30 mg zink, 2 mg vitamine A , 180 mg C en 30 mg vitamine E verminderen in vergelijking met placebo de recidiefkans aangaande darmadenomen.

332)Ma JL et al;JNCI 2012 Mar21;104(6):488-92 ; PMID 22271764 ; de combinatie van knoflook, vitamine C,E en selenium leidt in vergelijking met placebo tot niet significant minder maagkanker, maar wel tot significant minder sterfte door deze ziekte.

333)Chen T et al ; Cancer Prev Res (Phila). 2012 Jan;5(1):41-50 ; Gevriesdroogd poeder van aardbeien (30 gram per dag) remt bij de mens progressie van premaligne afwijkingen van de slokdarm richting kanker. PMID 22135048

334)Safarinejad MR et al; Br J Nutr 2013 ; 110(1):164-71; Q10 met visolie verlaagt de PSA bij gezonde mannen ;GLA doet deze juist stijgen ; PMID23199523.

335)Morgia G et al; Urol Int 2010;84(4) : 400-6:PMID 20332612 : lycopene naast Serenoa repens vermindert chronische prostatis meer dan Serenoa repens alleen : dit pleit nog meer voor lycopeen ter preventie van prostaatkanker.

336)Ishikawa H et al; J Am Coll Nutr 2012 Oct;31(5) 327-37 ; PMID 23529990 : propolis verlaagt de kans op nieuwe goedaardige tumoren van de darm niet.

337)Huyke C et al; J Dtsch Dermatol Ges 2009 Feb;7(2):128-33:PMID 18808378 : Betuline locaal werkzaam tegen actinische keratosen.

338)Salem EM et al; Saudi J Gastroenterol 2010 Jul-Sep;16(3):207-14:PMID 20616418 : Nigella sativa : een goede concurrent van triple therapie voor de eradicatie van Helicobacter pylori.

339)Dabos KJ et al; Phytomedicine 2010 Mar;17(3-4):296-9:PMID 19879118 ; In deze studie had een gompreparaat een duidelijke activiteit tegen Helicobacter pylori.

340)Vostalova J et al ; Phytomedicine 2013 Sep 4;PMID 24012146 ; 240 mcg selenium plus 570 mg silymarin op dagbasis vermindert bij mannen prostatismeklachten ; het testosteron werd niet beinvloed, maar de PSA ging wel omlaag.

341)Deng X et al; J Tradit Chin Med 2012 Jun;32(2):164-72;PMID 22876438 ‘ Weining blijkt precancereuze lesies van de maagwand terug te kunnen dringen.

342)Suriana D et al; J Invest Dermatol. 2012 May;132(5);1497-500 : Nicotinamide blijkt in dubbelblinde RCT’s actinische keratosen te verminderen ; PMID 22297641.

343)Li Y et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011 Dec;31(12):1635-8; PMID 22384550: Weiyan dringt precancereuze lesies maag in vergelijking met een controle-middel terug.

344)Chen T et al; Cancer Prev Res (Phila) 2012 Jan;5(1):41-50 ; PMID 22135048 : Een extract van aardbeien blijkt premaligne afwijkingen van de slokdarm te kunnen terugdringen.

345)Castanon A et al; Br J Cancer 2012 Jan 3;106(1):45-52;PMID 22075942; dagelijks 150 mg DIM heeft bij uitstrijkjes geen effect op gevonden CIN2plus.

346)Marshall JR et al ; Cancer Prev Re (Phila). 2011 Nov;4(11):1761-9;PMID 21896650 : in dit onderzoek werd in tegenstelling tot een eerdere trial geen preventieve werking van selenium met betrekking tot prostaatkanker gevonden ; vermoedelijk heeft dit met derelatief goede seleniumstatus van de onderzochte groep te maken.

347)Collaborators, Gut 2012 Feb;61(2):255-61;PMID 21890814 : In dit kleine onderzoek geen significante preventie van darmpoliepen ; overall is die er wel : zie 63,66,71,78,92, 267 en 329. 348)Fleshner NE et al; J Clin Oncol 2011 Jun 10;29(17):2386-90;PMID21537051 ; in dit onderzoek bleek de combinatie van E (800 IU), 40 gram soja en 200 mcg selenium de progressie van high-grade intraepitheliale prostaatkanker tot kanker niet te remmen ; zie ook 2,3,340 en 346 ; mogelijk is selenium alleen relevant indien de seleniumstatus slecht is en/of er gerookt is.

349)Van Breemen et al; Cancer Prev Res (Phila). 2011 May;4(5):711-8;PMID 21430075 ; Bij zwarte Afrikanen blijkt extra lycopeen (30 mg per dag) gedurende 3 weken voorafgaande aan een prostaatbiopsie, het gehalte van de prostaat aan diverse oxydatieprodukten niet te verminderen ; de kleine groep (100 man) de korte follow-up en de niet scherpe vraagstelling maken dit onderzoek niet duidelijk relevant.

350)Kojima K et al; Hepatogastroenterology 2010 Sep-Oct;57(102-103):1264-7;PMID 21410069 : trend tot minder HCC bij hepatitis-C-patiënten in een pilotstudie ; zie ook de nummers 1338 en 1356 van de therapeutische lijst.

351)Ahearn TU et al; Cancer Res 2011 Jan 15;71(2):413-23 ; PMID 21084270 : dagelijks 2 gram calcium en 800 IU vitamine D3 verbetert de genetische expressie in adenomen in vergelijking met placebo richting goedaardig.

352)Ishikawa H et al; Cancer Med 2013 Feb;2910:50-6;PMID 24133627 : Aspirine remt groei adenomen darm in vergelijking met placebo ; dit bleek al na 6-10 maanden 100 mg aspirine per dag. Zie ook 54,63, 66, 78 , 92 en 329.

353)Armstrong WB et al; Cancer Prev Res (Phila). 2013 May;6(5):410-8;PMID 23639862 ; Bowman-Birkman-factor vergroot regressiekans leukoplakie keel niet.

354)Levine AJ et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2010 Oct;19(10):2541-8;PMID 20841390 ; 1 mg foliumzuur per dag vermindert de kans op een recidief van een adenoom van de darm niet.

355)Thompson PA et al; Cancer Prev Res (Phila) 2009 Dec;2(12):1023-30;PMID 19952360 ; ursodeoxycholzuur verminderde in dit onderzoek de kans op colorectale adenomen niet ; zie ook 21,73,83 en 84 ; overall lijken die onderzoeken hetzelfde te vinden.

356)Kensler TW et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 Nov;14(11 Pt 1):2605-13 ; PMID 16284385 ; Broccolispruiten rijk aan sulphorafaan verlaagt schadelijke niveau van aflatoxine.

357)Sansbury LB et al; Am J Epidemiol 2009 Sep 1;170(5):576-84; PMID 19643809 ; Veel vezels, veel fruit en groenten plus laag vet verlaagt de kans op een recidief van adenomen van de darm. 358)Jaszewski R et al; World J Gastroenterol 2008 Jul 28;14 (28):4492-8;PMID 18680228 ; Foliumzuur in een dagdosering van 5 mg (!) verminderde de recidiefkans op adenomen van de darm. Dit is in lijn met veel ander onderzoek uit deze lijst.

359)Hernandez-Reif M et al; Prev Med 1999 Jan;28(1):28-32 ; PMID 9973585 Zelfmassage blijkt in gerandomiseerd onderzoek rookverslaving te verminderen.

360)Garcia FA et al; Gynecol Oncol 2014 Feb ; 132(2):377-82;PMID 24388920 ; 800 mg EGCG verbeterde bij vrouwen; dagelijks 4 maanden gegeven, een C1N1-uitstrijkje niet. C1N2 en C1N3 zijn overigens veel interessanter om EGCG bij te testen.

361)Walfish S et al; Eur J Cancer Prev 2007 Aug;16(4):298-303 ;PMID 17554202 ; Lycopeen verlaagt bij patiënten die eerder darmkanker hadden, de insulin-like growth factor concentratie ; dit past bij een kankerpreventieve werking van lycopeen.

362)Nagao T et al; Int J Cancer 2014 Aug 23; Dagelijks 50 mg beta-caroteen plus 500 mg vitamine C geeft bij 23 versus 23 personen in verghelijking met 50 mg vitamine C extra slechts een niet significante afname van leukoplakie in de keel ; de kleinschaligheid is hier een minpunt ; zie ook elders in deze lijst voor lycopeen en leukoplakie. PMID 24809672

363)Zong HX et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2006 Sep;31(18):1545-7;PMID 17144474 ; Mastoplasia met succes behandeld mbv ‘xiaozheng

364)Mathew A et al ; Eur J Cancer Prev 2004 Jun;13(3):159-64;PMID 15167213 : minder vlees vermindert de kans op nieuwe adenomen van de darm niet ; meer vis deed dat wel, al was het laatste slechts een negatieve correlatie.

365)Maskarinec G et al; Eur J Clin Nutr 2006 Dec;60(12):1423-9;PMID 16775579; Soja verlaagt eenzijdig getoetst de PSA bij gezonde mannen, maar de testosteron verandert niet.

366)tanaka S et al ;J Nutr 2006 Mar;130(3 Suppl):821S-826S;PMID 16484573 ; een extract van oude knoflook blijkt aantal en grootte nieuwe darmadenomen bij de mens te verminderen.

367)Wang Y et al ; Zhongguo Zhen Jiu 2005 Sep;25(9):619-21; PMID 16318147 ; Acupunctuur vermindert een hele reeks kenmerken van hyperproliferativiteit in de vrouwelijke borst.

368)Lu Y et al; Zhongguo Zhen Jiu 2005 Jul;25(7):457-9;PMID 16309129 ;Acupunctuur plus Chinese kruidenverminderen metaplasie samenhangend met atrofische gastritis.

369)Wu YN et al; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 2005 Sep;25(9):836-9 ;PMID 16248251 ; KLangwei is effectief tegen metaplasien samenhangend met atrofische gastritis maag.

370)Hartman TJ et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 Oct;14(10):2359-65 ; PMID 16214917 ; Indien reeds NSAIDS gebruikt worden blijkt de combinatie van minder vet, meer fruit en meer vezels de kans op nieuwe adenomen van de darm bij daarvoor gevoelige patiënten te verlagen. 371)Limburg PJ et al; Gastroenterology 2005 Sep;129(3):863-73 ; PMID 16143126 ; selenium remt progressie bij milde dysplasie in plaveiselepitheel van de slokdarm, maar niet bij ernstiger vormen. 372)Adams KF et al; Cancer Epdemiol Biomarkers Prev 2004 Apr; 13(4):644-8;PMID15066931 ; bij gezonde mannen heeft 83 mg sojaisoflavonen geen effect op de PSA-spiegels. Zie echter ook 320, waar het mannen met een heel duidelijk verhoogd PSA betrof.

373)Ishikawa H et al; Gut 2014 Nov;63(11):1755-9 ; PMID 24488498 ; Aspirine vermindert bij patiënten voor goed- dan wel kwaadaardige darmtumoren behandeld zijn de kans op nieuwe darmtumoren ; dit is geheel in lijn met veel ander onderzoek.

374)Bleeker MC et al; Int J Cancer 2003 Dec 10;107(5):804-10; PMID14566831 : Condoomgebruik bevordert regressie van CIN bij vrouwen!

375)Morgia G et al ; Prostate 2014 Nov ; 74(15):1471-80 ; Serenoa repens met lycopeen en selenium is effectiever tegen prostatisme dan tamsulosine. PMID 25154739.

376)Van Gorkom BA et al; Nutr Cancer 2002;43(1):31-8;PMID 12467132 ; dagelijks 30 gram amylomais of calcium (1gram) hebben geen invloed op de proliferatiesnelheid van de darmwandcellen bij een voorgeschiedenis van darmadenoma.

377)De Vet HC et al; J Clin Epidemiol 1991;44(3):273=83;PMID 1999687; binnen 3 maande bleek 10 mg beta-caroteen per dag niet in staat cervicale dysplasie tot regressie te brengen.

378)Keefe KA et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001 Oct;10(10):1029-35 ; PMID 11588128 ; in vergelijking met placebo bleek extra beta-caroteen (afwijkende uitstrijkjes niet te verbeteren. 379)Li N et al; Proc Soc Exp Biol Med 1999 Apr;220(4):218-24;PMID 10202392 : Groene thee-extract vermindert orale leukoplakie.

380)Hyman J et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1998 Apr;7(4):291-5;PMID 9568783 ; Calcium vermindert de kans op nieuwe adenomen van de darm ; zie o.a. ook 16.

381)Romney SL et al; Gynecol Oncol 1997 Jun;65(3):483-92;PMID 9190980 : Bij CIN van de cervix heeft extra beta-caroteen geen effect op het beloop.

382)Simon JC et al; J Eur Acad Dermatol Venereol 2014 Sep 25;PMID 25257941 ; hyperkeratotische actinische keratosen zijn net significant beter te behandelen met aspirine plus 5-FU dan met cryoablatie alleen.

383)Wang LD et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1993 Jan-Feb;2(1):71-8;PMID 8420615 ; extra calcium heeft bij hoog-risico patiënten in China geen effcet op precancereuze lesies van de slokdarm. 384)Ligo M et al; Biometals 2014 Oct;27(5):1017-29: PMID24867408 ; stimuleert immuunsysteem en remt groei poliepen bij de mens.

385)Meyskens FL Jr et al; JNCI 1994 Apr 6: 86(7):539-43; PMID 8133537 : ATRA kan CIN 2 van de cervix tot regressie brengen, maar niet een ernstiger dysplasie.

386)Srinagong C et al ; Asian Pac J Cancer Prev 2014;15(22):9909-13;PMID 25520127; Bismuth plus probiotica naast antibiotica bevorderen uitroeiing Helicobacter.

387)Heidari M et al; Complement Ther Med 2014 Aug;22(4):607-13;PMID 25146062 ; Seidlitzia rosmarinus helpt benigne prostaathyperplasie te verminderen.

388)Kumar NB et al; Cancer Prev Res (Phila) 2015 Apr 14;PMID 25873370 ; groene thee extract (400 mg EGCG) verminderde bij patiënten met een hoge intraepitheliale neoplasie van de prostaat de PSA-stijging en stijging/verandering van diverse risicofactoren. Het aantal prostaatkankergevallen was 5 versus 9 in het voordeel van het extract ; dit verschil was uiteraard niet significant. Zie ook 274. 389)wang L et al; Am J Clin Nutr 2014 Sep;100(3):915-23 ; PMID 25008853; 4 jaar lang om de dag 400 IU vitamine E dan wel elke dag 0,5 gram C verminderde bij mannen de kans op diverse kankers niet. 390)Higurashi T et al ; BMC Cancer 2012 Sep 19;12:413;PMID 22992267 ; EPA remt progressie voorstadia darmkanker ; zie ook 132,173 en 334.

391)Abdreeva VA et al; Arch Intern Med 2012 Apr 9;172(7):540-7;PMID 22331983 ;dagelijks 600 mg EPA/DHA en wat B6,B12 en foliumzuur bleek bij hartpatiënten, de kans op kanker niet te verlagen ; duidelijk is dat de doseringen laag zijn ; met name geldt dit voor de omega-3.

392)Baron JA et al; NEngl J Med 2015 oct 15;373(16):1519-30;PMID 26465985 ; 1000 IU vitamine D plus 1200 mg calciumcarbonaat verminderen de kans op goedaardige darmtumoren niet.

393)Gann PH et al; Nutr Cancer 2015;67(7):1104-12 ; PMID 26422197 ; Lycopeen vermindert intraepitheliale neoplasie in de prostaat.

394)Karamali M et al; Br J Nutr 201§5 Dec;114(12):2039-45;PMID 26439877 ; selenium b;lijkt in deze RCT regressie van CIN1 te bevorderen.

395)Chen AC et al ; N Engl J Med 2015 Oct 22;373(170:1618-26 ; PMID 26488693 ; B3 vermindert in vergelijking met placebo de kans op non-melanoma-huidkanker.

396)Pommergaard HC et al; Gastroenterology 2016 Jan ;150(1):114-122.e4 ;PMID 26404953; in dit onderzoek verminderden aspirine, vitamine D en calciumcarbonaat niet de kans op darmadenomen. 397)Bobe G et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008 Jun;17(6):1344-53;PMID 18559549 : biofalvonoiden verminderen de recidiefkans op darmen.

398)Ahn WS et al; Eur J cancer Prev. 2003 Oct ; 12(5):383-90;PMID 14512803 ; EGCG lokaal vermindert cervicale lesies door papilloma-virus.

399)Yin GY et al ;Zhongguo Zhong Xi Yi he za Zhi ; 1996 may;1695):283-6 ;PMID 9387720 ;piweiping vermindert intestinale metaplasie.

400)Peng YY et al ; Zhen Ci yan Jiu 2015 dec;40(6):493-6 ; PMID 26887214 ; Moxibustion plus acupunctuur is effectiever dan acupunctuur alleen bij prostatismeklachten.

401)Song CS et al ; Chin J Integr Med 2014 Nov;20(11);PMID 24938449 ; Longbishu helpt prostatismeklachten te verminderen. 402)Suardi N et al; Minerva Urol Nefrol 2014 Jun;66(2):119-25;PMID 24988203 ; de combinatie van beta-sitosterol, quercetine en Serenoa repens bevordert bij prostatisme het leegplassen in geval van prostatisme.

403)Oka H et al; Cancer 1995 Sep 1;76(5);743-9;PMID 8625175 ; Shosaikoto vermindert bij Hepatitis-B positieve patiënten de kans op en de sterfte door een primair hepatocellulair carcinoom. 404)Huang YP et al; Chin j Integr med 2014 dec;20(12);949-54;PMID 25428342 ; Kangquan vermindert significant prostatismeklachten.

405)Ryu YW et al; Urol Int 2015;94(2):187-93;PMID 25614155 ; Sereno repens naast tamsulosine bestrijdt prostatisme beter dan tamsulosine alleen.

406)Asemi Z et al; Nutrition 2016 jun;32(6):681-6  ; PMID 26853484 : landuyrige folimzuursuppletie (5 mg per dag) blijkt in vergelijking met placebo CIN-1 intraepitheliale neoplasie van de cervix tot regressie te brengen.

407)Bukin YUV et al ; Ann N Y Acad Sci 2001 Dec;952:175-6;PMID 11795438 ; Foliumzuursuppletie vermindert overexpressie van ornithinedecarbocxylase in darmwandcellen.

408)Weisgerber UM et al ; Gut 1996 Mar;38(3):396-402;PMID 8675093 ;extra vrij calcium in de darm remt celdeling darmepitheel bij darmkankerpatiënten niet aantoonbaar.

409)Stern HS et al; Surgery 1990 Sep;108(3):528-33 ; PMID 2168586 ; Bij patiënten met polyposis coli leidt extra calcium niet tot remmimg deling darmslijmvlies.

410)Tang XD et al; Chin J Integr Med 2016 Jan;22(1):9-18; PMID 26424292 ; Dysplasie maag neemt oiv Moluodan af.

411)Pflugfelder A ert al; Br J Dermatol 2015 Apr;172(4):926-32 ; PMID 25124939 ; Betuline-extract lokaal geeft wel regressies van keratoses, maar niet significant vaker dan de placebo (die doet dat nul keer).

412)Wargovich MJ et al ; Gastroenterology 1992 Jul;103(1):92-7; PMID 1612362 ; Bij patiënten met sporadische darmadenomen vermindert calciumsuppletie (1500 mg CaCO3 per dag) in vergelijking met placebo de delingsactiviteit van het6 rectumepitheel.

413)Kuriakose MA et al; Cancer Prev Res (Phila). 2016 Aug;9()8):683-91 ;PMID 27267893 ; Curcumine vermindert in veregelijking met placebo leukoplakie in de keel. Curcuma en lycopeen lijken bij orale leukoplakie dus een zeer logische combinatie.

414)Barlet A et al; Wien Klin Wochenschr 1990 Nov 23;102(220:667—73 ; Pygeum vermindert prostatismeklachten. PMID 1702916

415)Paltsev M et al; EPMA J 2016 Apr 2; PMID 27042242 ; DIM geeft na jaar aantoonbaar betere histologie PIN prostaat.

416)Jin J et al; J Int Med Res 2015 apr;43(2):204-16 ; PMID 25631875 ; resultaat omeprazol en sucralfaat bij maagdysplasie met ATRA beter.

417)Dalessandri KM et al; Nutr Cancer 2004;50(2):161-7 ; DIM maakt het oestrogenenprofiel gunstiger ; zie ook 345 en 415. PMID 15623462

418)Hizli F et al; Int Urol Nephrol 2007;39(3):869-86;PMID 17203353  ; Serenoa repens naast tamsulosine verbetert resultaat tamsulosine niet. Serenoa in combinatie met andere fytotherapeutica kan echter wel van belang zijn ; zie echter ook :335, 375, 402 en 405.

419)Lu W en Fang ZN ; Zhongguo Zhen Jiu 2010 Mar;30(3):203-5;PMID 20496734 ; Elektroacupunctuur vermindert hyperplasie borsten.

420)Hamilton-Reeves JM et al; Nutr Cancer 2008;60(1):7-13 ; PMID 18444130; Soja-eiwit had bij risicopatiënten geen effect op de PSA ; wel ontwikkelden er zich in de soja-groep aantoonbaar minder prostaatkankers

421)Argirovixc A en Argirovic D ; Vojnosanit Pregl. 2013 Dec;70(12);1091-6;PMID 24450252 ; zowel Serenoa repens als tamsulosine vergemakkelijken plassen bij prostaathypertrofie ; de combinatie is niet beter dan elk afzonderlijk. 4

22)Giannakopoulos XK et al; Int Urol Nephrol 2011 Dec;43(4):955-60 ;21537858 ; een pulserend magneet veld verminderd bijm mannen prosatatismeklachten.

423)Citronberg J et al; Cancer Prev Res (Phila).2013 Apr;6(4):271-81; PMID 23303903 : Gember vermindert delingsactiviteit darmepitheel bij risicopatiënten mbt het krijgen van darmkanker en bevordert bij hen ter plekke apoptosis.

424)Johnson SK et al; Br J Nutr 2006 Feb;95(2):372-8;PMID 16469156 :Lupinevezels verhogen butyraatgehalte darm.

425)Song Y et al; JNCI 2012 Oct 17;104(20):1562-75 ; PMID 23066166 : Foliumzuur plus B6 en B12 verminderen in combinatie niet de kans op een nieuw adenoom van de darm.

426)Avenell A et al; J Clin Endocrinol Metab 2012 Feb;97(2):614-22 ;PMID 22112804 ; Calcium met vitamine D vermindert bij mensen met een relatieve osteoporose niet binnen 3 jaar de overlijdenskans door darmkanker aantoonbaar.

427)Burn J et al ; Cancer Prev Res (Phila).2011 May;4(5):655-65 ; PMID 21543343; Bij patiënten behandeld voor poliepen, maakt aspirine nieuwe poliepen kleiner in vergelijking met placebo. 428)Allen SS en Froberg DG ; Surgery 1987 Jun;101(6):720-30;PMID 3296263 ; Minder caffeine verbetert goedaardige borstafwijkingen niet.

429)Hopkins MH et al; Cancer Prev Res)Phila). 2011 Oct;4(10):1645-54;PMID 21724580 ; Vitamine D plus calcium verminderen bij patiënten met een adenoom ontstekingsvariabelen.

430) )Dufour B et al; Ann URol(Paris); 1984 May;18(3):193-5;PMID 6084978 : ook hier blijkt Pygeum zinvol bij prostatismeklachten.

431)Mathew B et al; Nutr Cancer 1995:24(2):197-202; Spirulina fusiformis (1 gram per dag) doet in vergelijking met placebo leukoplakie afnemen. PMID 8584455.

432)Berges RR et al; Lancet 1995Jun 17;345(8964) ;PMID 7540705 ;Beta-sitosterol vermindert in vergelijking met placebo prostatismeklachten. 433)Piattelli A et al; Oral Oncol 1999 May;35(3):314-20;PMID 10621853 ; Isotretinoine in vergelijking met placebo werkzaam bij leukoplakie.

434)Carraro JC et al; Prostate 1996 Oct;29(4):231-40;PMID 8876706 : fytotherapie even goed in bestrijden prostatismeklachten als finasteride ; of bestrijden prostatisme met fytotherapie ook de kans op prostaatkanker vermindert is overigens niet bewezen en voor finasteride helemaal niet! 435)West NJ et al; Gut 2010 Jul;59(7):918-25;PMID 20348368 ; In geval van adenomateuze polyposis blijkt EPA in vergelijking met placebo de kans op nieuwe rectale poliepen te verminderen.

436)Klippel KF et al; Br J Urol 1997 Sep;80(3):427-32 ; PMID 9313662 ; Ook in dit onderzoek bleek beta-sitosterol prostatismeklachten bij BPH te verminderen.

437)Hofstad B et al; Digestion 1998;59(2):148-56;PMID 9586828;calcium, beta-caroteen (15 mg, C150 mg, E 75 mg en 101 mcg selenium verminderden samen de kans op nieuwe adenomen van de darm niet.

438)Malila N et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999 Jun;8(6):489-93 ; vitamine E en/of beta-caroteen gaan ontstaanb darmkanker in vergelijking met placebo niet tegen. PMID 10385137. 439)Sokeland J ; BJU Int. 2000 Sep;86(4):439-42 ; PMID 10971268 ; Sabal plus Urtica even goed tegen klachten door prostaathyperplasie als finasteride, maar met minder bijwerkingen.

440)Sokeland J en Albrecht J ;Urologe A. 1997 Jul;36(4):327-33 ; PMID 9340898 ; Sabal met Urtica tegen prostatisme-klachten even goed als finasteride maar met minder hoofdpijn en impotentie. 441)Safarinejad MR ; J Herb Pharmacother 2005;5(4):1-11 ;PMID 16635963 ; Urtica dioica beter werkzaam tegen prostatisme-klachten dan placebo ; geen bijwerkingen.

442)Ghorbanibirgani A et al; Iran Red Crescent Med j 2013 Jan;15(1):9-10 Urtica Dioica is effectief tegen prostaathyperplasie ;PMID 23487561.

443)Khosraviani K et ak; Gut 2002 aug;51(2):195-9; PMID 12117879 ; Bij patiënten met eerder poliepen in de darm, bleek foliumzuur de delingssnelheid van het darmepitheel te verminderen. 444)Oka S et al; Hiroshima J Med Sci 2010 Mar;59(1):1-6;PMID 20518254 ; Ganoderma lucidum-extract remt ontwikkeling van nieuwe darmadenomen.

445)Lam S et al; JNCI 2002 Jul 3;94(13):1001-9;PMID 12096085; anethol-dithiolethione gaat ontstaan dysplasie bij rokers in belangrijke mate tegen of liever dringt dat terug.

446)Correa P et al; JNCI 2000 Dec 6;92(23):1881-8;PMID 11106679 ; Uitroeiing van Helicobacter gaat opntstaan precancereuze l;esies maag tegen ; beta-caroteen en vitamine C verbeterden in dit onderzoek het resultaat niet.

447)Bayerl C et al; Acta Derm Venereol. 2003;83(4):277-81;PMID 12926799; Beta-caroteen blijkt de kans op nieuwe naevi bij patiënten die er al veel hebben niet te verminderen.

448)Lappe J et al; JAMA 2017 Mar 28;317(12):1234-1243;PMID28350929 ; Vitamine D en calcium extra vermindert bij vrouwen met normale D-niveau’s het overall kankerisico niet ; zie ook 285: mogelijk waren daar de D-spiegels lager.

449)Shimizu M et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008 Nov;17(11):3020-5;PMID 18990744 ; groene theeextract vermindert bij risicopatiënten de kans op nieuwe adenomen van de darm. 450)Van den Donk M et al; J Nutr 2007 Sep;137(9):2114-20; PMID 17709451 ;Foliumzuur en B12 extra gaan precancereuze veranderingen bij patiënten met darmadenomen in de voorgeschiedenis niet tegen.

451)Bitto A et al ; Phytomedicine 2010 sep;17(11):844-50;PMID 20570122 ; Genisteine vermindert endometriale hyperplasie zonder atypie.

452)Sun Z et al; Oral Oncol 2010 Feb;46(2):105-10;PMID 20022553 : ZSP vermindert orale leukoplakie. Zie ook 243.

453)Morgia G1; etr al; Int J Mol Sci. 2017 Mar 22:18(3);PMID 28327529 ; Serenoa repens, lycopeen plus selenium samen versterken diverse antikankermechanismen zoals caspase-activiteit in geval van prostaathypertrofie.

454)Li DG et al ;Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2011 Apr;31(4):496-9;PMID 21608221;Huazhuo jiedu vermindert atrofische gastritis ; verbetering van de gastritis ging samen met verminderde secretie van meerdere tumormarkers.

455)Yin G et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2000 Mar;20(3):176-9;PMID 11789278 ; weikangfu vermindert metaplasie maag.

456)Barsoum GH et al; Br J Surg 1992 jun;79(6):581-3;PMID 1611460 ; Calcium vermindert bij patiënten met colorectalew poliepen in de voorgeschiedenis, de delingssnelheid van het epitheel colorectaal.

457)Sotnikova EN et al; Vopr Pitan 1993 Jul-Sep;4:41-4;PMID 8073693 : Visolie met E en andere antioxydanten brengt voorstadia maagkanker vaker dan toevallig tot regressie.

458)Thomas MG et al; Br J Surg 1993 Apr;80(4):499-501 ;PMID 8388307 ; orale calcium (1500 mg per dag) remt bij familiaire polyposis coli proliferatie rectumepitheel.

459)Lippman SM et al; JNCI 2001 Apr 2001 Apr 18;93(8): 605-18; PMID 11309437 ; Isotretinoine helpt niet bij patiënten behandeld voor NSCLC nieuwe primaire tumoren te voorkomen.

460)Squadrito F en Morgia G ; Urologia 2011 Oct-Dec;78(4):297-9 ; PMID 21786236 ; lycopeen en seleium naast Serenoa repens werken in totaal beter tegen prostaathyperplasie dan Serenoa repens alleen.

461)Adams KF et al; Am J Clin Nutr 2005 sep;82(3):620-6;PMID 16155276 ; isoflavonen verlagen delingssnelheid rectaal epitheel bij patiënten met adenomen in de voorgeschiedenis niet. 462)Martinez ME et al; Int J Cancer Sep 15;11996):1440—6;PMID 16615116 ;Een multi of folaat vermindert kans op nieuwe adenomen van de darm alleen als er voorheen een lage foliumzuurspiegel was.

463)Chlebowski RT et al ; JNCI 2008 Nov 19;100(22):1581-91;PMID 19001601 ; Calcium en extra vitamine D verminderen het risico op borstkanker niet.

464)Lam S et al; Cancer Prev Res (Phila). 2016 Dec;9(12):906-914; PMID 27658890 : myo-inositol bracht in de rokers significant gunstige veranderingen teweeg in premaligne afwijkingen ; of hierdoor de kans op longkanker afnam weten we echter niet

465)Thompson PA et al; JNCI 2016 Aug 16;108(12); PMID 27530657 : selenium heeft geen duidelijk effect op de kans op nieuwe darmadenomen.

466)Tariq N et al; J Urol 2000 Jan;163(1):114-8 ; PMID 10604327 ; Meer oplosbare en minder niet oplosbare vezels verlaagt de PSA.

467)Saito M et al Chest 1994 Aug;106(2):496-9;PMID 7774326 ; Foliumzuur plus B12 doen bij rokers brochiale squameuze metaplasie afnemen.

468)Simon JA et al; J Am Coll Nutr. 2007 Aug;26(4):317-20 ;PMID 17906182 ; walnoten hoewel heel goed tegen hart- en vaatziekten, verlagen bij normale oudere mannen de PSA niet.

469)Fedirko V et al; Cancer Prev Res (Phila). 2009 Mar; 2(3):213-23 ; PMID 19258546 ; Vitamine D plus calcium bevorderen in vergelijking met placebo apoptosis van normale darmwandcellen. 470)Andriole GL et al; J Urol. 2013 Feb; 189(2):486-92 ; PMID 23253958 ; Saw palmetto verlaagt bij mannen die moeilijk plassen de PSA niet.

471)Zhang W et al; Nutr Res 2011 Feb;31(2):165-8;PMID 21419321 ; Indien in het bloed de glutathionperoxydaseactiviteit te laag is, verlaagt extra selenium in vergelijking met placebo de PSA. 472)Chandler PD et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2014 Sep;23(9):1944-7;PMID 24974387 ; 1000, 2000 of 4000 IU vitamine D extra had geen invloed op de PSA bij zwarte gezonde mannen van rond de 50.

473) Vidlar A et al; World J Urol. 2016 Mar;34(3):419-24; PMID 26049866 ; Cranberry gaat ook prostatismeklachten tegen.

474)Ashrafian L et al; EPMA J 2015 Dec 21;6:25 ; PMID 26693258; DIM verbetert in vergelijking met placebo CIN1-CIN2.

475)Tangrea JA et al; JNCI 1992; Mar 4; 84(5):isotretinoine vermindert kans op basaalcelkanker bij risicopatienten niet.

476)Lanza E et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007 Sep;16(9);1745-52 ; PMID 17855692 ; na 8 jaar geen effect van minder vet, meer vezels, veel fruit en groenten op adenomakans darm.

477)Rao M et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1994 Apr-May;3(3):277-9; PMID 8019379 ; multi leidt tot verbetering van epiheliale afwijkingen van de slokdarm.

478)Miyanaga N et al; Cancer Sci 2012 Jan;103(1):125-30; PMID 21988617; bij stijgende PSA verminderen isoflavonen de kans op prostaatkanker.

479)Hou J en Yan FR ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 1992 Oct;12(10):604-6,580-1;PMID 1302543 cang dou vermindert kans op progressie van slokdarmdysplasie naar slokdarmkanker.

480)Passarelli MN et al; Br J Dermatol 2018 Mart 23; PMID 29570772 ; Foliumzuur en aspirine verminderen de kans op een basaalcelcarcinoom niet. Ja waarom zou je naar deze relatie kijken? Ligt niet voor de hand!

481)Tang JY et al; J Clin Oncol 2011 Aug 1;29(22):3078-84;Indien er een basaal-/plaveiselcelcarcinoom in de voorgeschiedenis is vermindert de combinatie van vitamine D en calcium de kans dat een dergelijke tumor weer optreedt. ; PMID 21709199

482)Mackerras D et al; Br J Cancer 1999 Mar;79(9-10):1448-53; PMID 10188889; Vitamine C en beta-caroteen zijn elk afzonderlijki niet in staat om CIN 1 te verbeteren, al bereikte de combinatie wel bijna significantie (P=0,052).

483)Cruz-Correa M et al; Gastroenterology 2018 May 23; PMID 29802852 ; 3000 mg curcumine per dag gaat bij polyposis coli patienten ontstaan poliepen niet tegen.

484)Asemani S et al; Iran J Pharm Res 2018 winter;17(Suppl):110-121;m Berberis vulgaris-sap verbetert insuline-variabelen, wat gunstig is tegen bepaalde goedaardige borsttumoren.

485)del Priore G et al; Gynecol Oncol. 2010 Mar; 116(3):464-7; PMID 19939441 : DIM verbetert cervicale dysplasie CIN 2 en 3 significant in vergelijking met placebo.

486)Wang LS et al; cancer Prev Res 9Phila0,2014 jul;797);666-74;PMID 24764585 ; Zwarte frambozen blijken rectale poliepen tot regressie te kunnen brengen.

487)Stratton SP et al; Cancer Prev Res (PHILA),2010 Feb;3(2):160-9;PMID 20103724; Lokaal Perilylalcohol blijkt in vergelijking met placebo premaligne veranderingen tegen te gaan.

488)Ahearn TU et al; Cancer Prev Res (Phila). 2012 Oct;5(10):1247-56;PMID 22964475; Calcium en D3 verhogen de APC/beta-catenine verhouding wat past bij een darmkankerpreventief effect.

489)Shin CM et al; Clin Nutr 2018 Apr; 37(2):452-8; PMID 28209333.Groene thee-extract 0,9 gram per dag 12 maanden lang de kans op colorectale adenomen bij risicopatienten.

490)Ferk F et al; Mol Nutr Food Res 2016 Apr;60(4):773-86;PMID 26840505; Xanthohumol verbetert in cross-over RCT stabiliteit DNA.

491)Laccetta G et al; Minerva Ginecol 2015 Apr;67(2):113-20;PMID 25668505 ; Beta-glucaan locaal normaliseert uitstrijkje bij 111 van 176, terwijl dat spontaan maar bij 81 van de 180 gebeurt. Het was al bekend dat DIM en PSK (bevat beta-glucaan) ook effectieve middelen in deze waren.

492)Jacobson S et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2000 Dec;9(12):1303-11; PMID 11142415; extra C, E en betacaroteen blijkt bij rokers DNa-schade niet aantoonbaar tegen te gaan.

493)Rock CL et al; J Am Diet Assoc 2001 Oct; 101 910):1167-74;PMID 11678487; homocysteine gaat door extra groenten en fruit omlaag.

494)Zhao X et al ; Am J Clin Nutr 2006 Jan;83(1):163-9; Carotenoiden verminderen versus placebo DNA-schade lymfocyten.

495)Scardina GA et al; M ethods Find Exp Clin Pharmacol 2006 Mar;28(2):115-9; PMID 16636722 ; Isotretinoine ook op lange termijn achteraf zinvol bij orale leukoplakie.

496)Zachara BA et al; Biol Trace Elem Res. 2011 Sep.; 142(3):274-83; PMID 206616660; selenium vermindert DNA-schade bij dialyserende patiënten.

497)Hakim IA et al; J Nutr 2003 Oct;133(10):3303S-3309S; PMID 14519830 ; Groene thee, caffeinearm ging in vergelijking met zwarte thee of water DNA-schade tegen.

498)Kurie JM et al; JNCI 2003 Feb 5;95(3):206-14; 9-cisretinoinezuur brengt in longepitheel van ex-rokers de vitamine A-receptor terug wat mogelijk preventieve opties geeft ; PMID 12569142. 499)Cruz-Correa M et al ; Gastroenterology 2018 Sep;155(3):668-73; PMID 29802852 ; 3000 mg curcuminen per dag niet werkzaam tegen goedaardige darmpoliepen.

500)Micali S et al; Arch Ital Urol Androl 2017 Oct 3;89(3):197-202; PMID 28969404 ; 600 mg EGCG doet PSA bij patiënten met een hoog risico op prostaatkanker dalen.

501)Hakim IA et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004 Feb;13(2):242-9; PMID 14973088 ; Groene thee vermindert in vergelijking met water bij rokers met GSTM1 of GSTT1-genotype DNA-beschadiging ; zwarte thee deed dat met betrekking tot de onderzochte beschadiging niet.
502)Mooney LA et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2005 Jan;14(1):237-42; PMID 15668500 ; Dagelijks 500 mg vitamine C plus 400 IU d,l-alphatocoferol tezamen verminderen in vergelijking met placebo schade aan DNA door benzo(a)pyreen. (opmerking J.Bolhuis: de d-alfatocoferol is te verkiezen boven de in deze studie gebruikte chemische variant de d,l-alfatocoferol)
503)Riso P et al; Nutr Cancer 2009;61(2):232-7; PMID 19235039 ; Broccoli vermindert DNA-schade, vooral bij rokers.
504)Mallery SR et al; Clin Cancer Res 2014 apr 1;20(7):1910-24; PMID 24486592 ; Extract van zwarte framboos brengt in vergelijking met placebo premaligne afwijkingen in de mond tot regressie.
505)Shaugnessy DT et al; PLoS One 2011 Apr 25;6(4):e18707; De combinatie van chlorophyll, kool en yoghurt gaat DNA-schade aan darmcellen door rood vlees tegen ; PMID 21541030.
506)Barry MJ et al; JAMA 2011 Sep 28;306(12):1344-51; PMID 21954478 ; Saw palmetto vermindert prostatismeklachten.
507)Parc Y et al; Colorectal Dis. 2012 Jul;14(7):854-60; PMID 21899713 ; In familiare polyposis coli had ursochol geen invloed op het ontstaan van adenomen.
508)Onuchina EV et al; Exsp Klin Gastroenterol 2010;(12):96-101; PMID 21560631 ;Metaplasie in een Barrett-oesophagus wordt door ursochol met omeprazol beter tegen gegaan dan met omeprazol alleen.
509)Beynon RA et al; In J Cancer 2019 Apr 15;144(8):1918-28; PMID 30325021 : Lycopeen verlaagt het pyruvaat en beïnvloedt nog meer, alles passend bij een lager risico op prostaatkanker.
510)White MN et al; Eur J Cancer Prev 2019 may;28(3):188-95; PMID 30640206 ; Visolie stuurt prostaglandinen bij op een wijze die past bij minder kans op darmkanker door visoliegebruik.
511)Calderwood AH et al ; Cancer Prev Res (Phila). 2019 May; 12(50:295-304; PMID 30833381 ; Calcium plus vitamine D verminderen bij risicopatiënten kans op nieuwe adenomen darm niet.
512)Ye Z et al ; Urology 2019 Jul;129:172-9; PMID 30880074 ; Serenoa repens gaat prostatismeklachten zeer significant tegen.
513)Jamilian M et al; Int J Prev Med 2019 May;10:61; PMID 31198496 ; Flaxseedoil verbetert zeer veel bij vrouwen met endometriale hyperplasie, maar vergroot bij 20 versus 20 de regressiekans niet aantoonbaar.
514)Sun JM et al; Zhonghua Nan Ke Xue 2016 Oct;22(10):897-901 ;PMID 29278471 ; Tonglin is effectief tegen prostatisme-klachten.
515)Wu XX et al; Zhongguo Zhong Yao Za Zhi 2017 Dec;42(24):4882-4887; PMID 29493162 ; Zisheng vermindert atrofische gastritis met intraepitheliale metaplasie.
516)De Lorgeril M et al; Arch Intern Med. 1998 Jun 8;158(11):1181-7; PMID 9625397 ; Het mediterraan dieet vermindert het kankerrisico in deze RCT.
517)Chen YX et al; Lancet Gastroenterol Hepatol, 5(3), 267-75; Mar 2020 ; PMID 31926918 ;2 keer daags 0,3 gram berberine vermindert de kans op een recidief van darmadenomen.
518)Yuan H et al; Evid Based Complement Alternat Med 2019 Dec 12;PMID 31915442 ; Acupunctuur vermindert prostatismeklachten.
519)LI W-Q et al; BMJ 2019 Sep 11; 366:15016; PMID 31511230 ; Zowel een combinatie met vitaminen als knoflook bleken indertijd de uitroeiing van Helicobacter te bevorderen. Nu 22 jaar later blijken deze maatregelen ook de kans op maagkanker en sterfte aan maagkanker te hebben verlaagd.
520)Dirschka T et al ; Dermatol Venereol 2019 Feb; 33(2):288-97; PMID 30022544 ; PDT met 5-aminolevulinezuur was ook in dit onderzoek effectief tegen keratosen van de huid.
521)Hull MA et al; Lancet 2018 Dec 15; 392(10164):2583-94 ; PMID 30466866 ; EPA (2 gram) en/of aspirine bleken in risicopatiënten het ontstaan van nieuwe adenomen niet tegen te gaan.
522)Vahedpoor Z et al; Ann Nutr Metabb. 2018; 72(2):151-160 ; PMID 29466786 : Extra D verminderde de kans op recidief van een afwijkende CIN; binnen de relaps-groep was er ook een verschuiving van CIN2/3 naar CIN 1, wat ook gunstig is uiteraard.
523)Shike M et al; J Clin Oncol 2002 Sep1;20(17):3592-81 ; PMID 12202659 ; Een dieet met veel vezels , groenten en fruit verlaagt bij gezonde mannen de PSA niet
524)Wiegell SR et al; Photodermatol Photoimmunol Photomed 2011 Dec; 27(6): 280-5; PMID 22092730 : Rood Led-licht is bij actinische keratosen met aminolevulinaat effectiever in fotodynamische therapie dan low dose artificieel daglicht continu met aminolevulinaat.
525)Foley R et al; J Drugs Dermatol 2011 Dec; 10(12):1432-8;PMID 22134568 ; Cryotherapie geeft meer regressies bij actinische keratoses, maar het cosmetische resultaat is met imiquod mooier. Het eerste weegt zwaarder.
526)Gao Y et al; PLoS One 2018 Dec 17; 13(12):e0208762 ; Bij patiënten met een darmadenoom in de voorgeschiedenis blijken calcium plus vitamine D net niet de aanzet tot nieuwe adenomen te remmen.
527)Sotiriou E et al ; J Eur Acad Dermatol Venereol 2018 Apr; 32(4):595-600;PMID 28972663; PDT met gewoon daglicht tegen actinische keratosen is even effectief bij PDT als bij de PDT focussen op een deel van het spectrum.
528)Keefe KA et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001 Oct; 10(10):1029-35; PMIDV 11588128 : Beta-caroteen bevordert bij HPV-draagsters regressie van een afwijkend uitstrijkje niet.
529)Beiraghdar F et al; Pharm Bio 2017 Dec, 55(1):1800-5 ; PMID 28532232 ; Mengsel van Viola odorata, Echium amoenum en Physalis alkekengi is werkzaam bij prostatismeklachten.
530)Carducci M et al ; J Drugs Dermatol. 2015 Sep; 14(9):986-90; PMID 96355618 ; Photolyase en endonuclease toevoegen aan lokaale zonbescherming toevoegen aan een zonnecreme gaat ontwikkeling van actinische keratosen richting kanker meer tegen dan de creme alleen.
531)Bahmani F et al ; Arch Iran Med 2018 Oct 1; 21 (10): 452-9 ; PMID 30415553 ; Foliumzuur gaat relaps van endometriele hyperplasie niet tegen.
532)Zhu L et al; Photodiagnosis Photodyn Ther. 2018 Dec 24:366-71; PMID 30336290 : PDT is in vergelijking met daglicht werkzaam tegen actinische keratosen.
533)Giehl KA et al; Eur J Dermatol. May-Jun 2014; 24(3):335-41; PMID 24876164 ; ALA-PDT plus PD750L geeft minder bijwerkingen bij bestrijden keratosen dan ALA-PDT met WA1200L als rode lichtbron, terwijl de resultaten vergelijkbaar positief zijn.
534)Babilas P et al; Br J Dermatol 2007 Jul; 157(1):111-7; PMID 17542980 : Variabele lichtpulsen ipv licht uitzendende dioden bij PDT met methylaminolevulinaat tegen actinische keratosen is niet minder effectief, maar gaat met minder pijn gepaard.
535)Yamamoto S et al; Kagaku Ryoho 1989 Apr; 16(4Pt2-2): 1519-24; PMID 2543309 : Syosakiko-to vermindert niet significant de kans op HCC bij levercirrhose.
536)Gann PH et al ; JNCI 1993 Aug 4 ; 85(15):1220-4; PMID 8331682 ; Low dose aspirine vermindert de kans op darmkanker niet.
537)Li W et al; Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 2000 Nov;34(6):336-8 ; PMID 11860943 : Dagelijks 500 mcg natriumseleniet gaat bij hepatites-B-positieve ontstaan leverkanker tegen ; zie ook referentie 27 van deze lijst
538)Lance P et al; ; Cancer Prev Res (Phila) 2017 Jan; 10(1):45-54; PMID 27777235 ; Vitamine E plus selenium verminderen de kans op adenomen van de darm niet.
539)Brunner RL et al; Nutr Cancer 2011; 63(6); Nutr Cancer 2011;63(6):827-41;PMID 21774589 ; Vitamine D plus calcium verminderden in dit onderzoek de overall kankersterfte niet.
540)Stratton SP et al; Nutr Cancer 2008; 60(3):325-30; PMID 18444166 ; Perillyl alcohol lokaal vermindert de kans op huidkanker niet.
541)Rohan TE et al; Cancer Prev Res (Phila) 2008 Sep; 1(4):275-84; PMID 19138971 : Vetarm dieet vermindert de kans op goedaardige afwijkingen in de borst niet
542)Kadakia K et al; Cancer 2012 Apr 15; 118(8):2128-37 ; PMID 21882176 ; Acitretine vermindert niet significant versus placebo kans op basaalcelcarcinoom ; wel significant (bij eenzijdige toetsing zonder Bonferroni-correctie) is de vertraging waarmee de basaalcarcinomen ontstaan.
543)Quaas AM et al; Menopause 2013 Aug;20(8):840-4; PMID 23422867 : Isoflavonen hadden bij 103 placebo-patienten versus 121 verum-patienten reeds een trend richting minder hyperplasie van de baarmoeder bij nog geen 10 monsters per groep! ; zie bijv. ook 451 o.a.: genisteine is zinvol bij hyperplasie van het endometrium.
544)Gao Q-Y et al ; Cancer Prev Res (Phila); 2013 Jul; 6(7):744-52 ; PMID 23682073 ; Foliumzuur vermindert bij Chinezen boven de 50 de relapskans op een adenoom.
545)Schmitz KH et al; Breast Cancer Res Treat 2015 Nov; 154(2):309-18 ; PMID 26510851 : trainen verbetert oestrogene profiel in relatie tot borstkanker.
546)Look Ahead Research Group: Yeh H-C et al ; Obesity (Silver Spring); 2020 Sep; 28(9):1678-86 ; PMID 32841523 : Gewichtsreductie goed voor diabetes type 2 ; binnen 11 jaar ook 16% minder kanker ; door lage statistische power was verschil niet significant.
547)So WKW et al; Nutrients 2021 Feb 6; 13(2):526 ; PMID 33561964 : Rijstvezels verhogen in de darm het aantal Firmiciutes, Lactobacilli en Befidobacteria. Dit lijkt gunstig, al nam de biodiversiteit niet toe.
548)Serrano L et al; J Low Genit Tract Dis 2021 Apr 1; PMID 33746195 ; Coriolus versicolor is gunstig bij de behandeling van cervicale laesies samenhangend met het Papillomavirus.
549)Bian Y et al; Chin Med 2021 Nov 20; 16(1):120 ; PMID 34801051: Weifuchun vermindert versus placebo degeneratieve afwijkingen van het maag slijmvlies
550)Shimizu M et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 17(11):3020-5: 2008 ; PMID 18990744 : Groene theeextract vermindert kans op recidief darmpoliepen.
551)Murff HJ et al; Nutr Cancer 2021 Jul 22;1-11; PMID 34291724 ;2,5 gram visolie per dag in vergelijking met olijfolie verhoogt de delingssnelheid in de crypten van het colon significant ; geen verandering in apoptotische markers ; geen relatie met het genotype ; met Bonferroni verdwijnt het significante effect in de crypten.
552)Peila R et al; JNCI Spectr. 2021 Aug 31;5(4):pkab 072; PMID 34476342 : Calcium plus vitamin D extra verlaagt versus placebo de kans op DCIS.
553)Neetha MC et al; J Contemp Dent Pract 2020 May 1; 21(5):521-31; PMID 32690834: de combinatie van curcumine en groene thee lokaal en systemisch vermindert bij risicopatienten de kans op keelkanker.
554)Sabihi S et al ;Eur J Clin Nutr 2022 May;76(5):666-70; PMID 35383339 : Foliumzuur extra vermindert de kans op recidief CIN2/3 slechts niet significant.
555)Yao Y et al; Photodiagnosis Photodyn Ther. 2021 Dec; 36: 102523 ; PMID 34487871:Ablative fractional laser plus PDT bleek effectiever in bestrijden orale leukoplakie dan PDT alleen.
556)Riemma G et al; Medicina (Kaunas) 2022 May 9; 58(5):646 ; PMID 35630063 ; Echinacea purpurea en Augustifolia samen bevorderen regressie van CIN-1-afwijkingen cervix.
557)

29 en 72 , 243 en 322, 323 en 324 ; 333 en 344, 79 en 371 ; 93 en 369 maar ook 28 en 45 zijn identiek ; 378=528 ;de lijst is nu dus feitelijk 548 studies lang