Algemene disclaimer

Deze homepage is gemaakt om uitleg te geven over de NGOO en over de mogelijkheden van de orthomoleculaire geneeskunde als therapie bij kanker. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze homepage niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze homepage is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met een arts), een overzicht over de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze homepage. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele "mitsen en maren" één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze homepage te tonen. Voor aanvullende behandeling van diverse ziektebeelden met natuurgeneeskundige therapie n, voeding en supplementen is het raadzaam niet zelf te dokteren en ook niet adviezen op te volgen van mensen/therapeuten zonder een deugdelijke medische scholing, bijscholing en controle door een tuchtrecht.
Voor alle duidelijkheid nogmaals: ten allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over de invloed van natuurgeneeskunde, voeding en voedingssupplementen op ziekte en gezondheid en die op de hoogte is van de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over reguliere behandeling van ziekten.
Deze homepage is geschreven door een arts: Johan Bolhuis. Ook artsen maken fouten en het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat u ons daar op wilt wijzen zodat we samen deze homepage zo compleet en correct mogelijk kunnen maken. Op alle informatie van deze homepage is de disclaimer van toepassing zoals hierboven te lezen.